Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos

Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokios yra psichoterapijos rūšys. Psichoanalitinė psichoterapija. Istorija. Diagnozė ir jos reikšmė psichoanalitinėje terapijoje. Pradinis pokalbis. Psichoterapijos procesas. Svarbiausi psichoterapijos proceso komponentai. Terapinės procedūros. Universalios terapinės procedūros. Korekcinę emocinę patirtį skatinančios procedūros. Palaikomosios terapijos procedūros. Įžvalgą skatinančios terapijos procedūros. Psichoterapijos etapai. Kognityvinė ir elgesio terapija. Istorija. Kognityvinė terapija. Pirmojo terapijos seanso struktūra. Rekomenduojama pirmojo seanso struktūra, apimanti šiuos tikslus. Antrojo ir tolimesnių seansų struktūra. Terapijos pabaiga ir atkryčių prevencija.Kognityvinės terapijos metodai. Eksperimentinis metodas. Neadaptyvių minčių atpažinimas. Blanko užpildymas. Atsitraukimas ir decentracija. Išvadų pagrindimas. Taisyklių keitimas. Bendroji strategija. Egzistencinė psichoterapija. Istorija. Geštaltinė psichoterapija. Psichologinės sveikatos sutrikimai. Geštaltinės psichoterapijos metodai. Išraišką skatinantys darbo metodai. Skiriamos 3 išraišką skatinančios metodų grupės. Integracijos metodai. Slopinamieji darbo metodai. Darbas su sapnais. Simbolių naudojimas. Piešimas. Geštaltinės psichoterapijos procesas. Humanistinė psichoterapija. Istorija. Psichodrama. Psichinė sveikata. Psichodramos metodo sudedamosios dalys. Kitos psichoterapijos mokyklos. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
27 puslapiai
Kategorija
Raidos psichologijos referatas
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 1 puslapis
1 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 2 puslapis
2 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 3 puslapis
3 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 4 puslapis
4 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 5 puslapis
5 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 6 puslapis
6 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 7 puslapis
7 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 8 puslapis
8 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 9 puslapis
9 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 10 puslapis
10 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 11 puslapis
11 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 12 puslapis
12 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 13 puslapis
13 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 14 puslapis
14 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 15 puslapis
15 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 16 puslapis
16 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 17 puslapis
17 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 18 puslapis
18 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 19 puslapis
19 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 20 puslapis
20 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 21 puslapis
21 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 22 puslapis
22 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 23 puslapis
23 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 24 puslapis
24 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 25 puslapis
25 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 26 puslapis
26 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 27 puslapis
27 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 28 puslapis
28 puslapis
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos 29 puslapis
29 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Psichoterapija, tai gydymas kompleksiniu psichiniu poveikiu. Gydomi visi psichiniai žmogaus procesai, ypač emocijos, mąstymas, savimonė. Psichoterapeutas naudoja specialias technikas ir metodus. Psichoterapijos sėkmę lemia psichoterapeuto ir paciento psichoterapinis kontaktas, pagrįstas abipuse pagarba, pasitikėjimu, draugišku bendravimu (Psichologijos žodynas, 1993).Istoriškai psichoterapijos pradžią reikėtų sieti su pačia gydymo pradžia, nes pirmykštėje medicinoje žmogus buvo suvokiamas kaip neatskiriama gamtos ir visų jos apraiškų dalis. Minėtos medicinos profesionalai - šamanai, burtininkai, žyniai – daugelyje pasaulio regionų praktikuoja ligi šiol ir kreipia didelį dėmesį į žmogaus santykius su aplinkiniais, genties autoritetais, dievais ir dvasiomis, šių santykių sutrikime įžvelgia ir reikšmingas sveikatos sutrikimo priežastis (Laurinaitis, Milašiūnas (sud.), 2008). Jau apie 2000 metų Europoje vyraujanti krikščionybė laikė savo pareiga rūpintis žmonių dvasine sveikata. Ligi šiol bažnyčios rūpestis dvasine žmonių sveikata tebėra svarbi jos užduotis, tačiau tos sveikatos pagrindas yra labai aiškiai apibrėžta moralinių ir elgesio vertybių sistema. Tai reikštų, kad šių vertybių neišpažįstančiam žmogui bažnyčios pagalba neprieinama (Laurinaitis, Milašiūnas (sud.), 2008).Medicininės psichoterapijos pradininku Europoje reikia laikyti žymų austrų gydytoją F.A.Mesmerą (1734 - 1815), kuris XVIII a. pabaigoje pradėjo gydyti savo pacientus nuo įvairių ligų hipnoze (tuomet ji vadinta "dvasinio magnetizmo" vardu) ir išgarsėjo visoje Europoje.Nors psichoterapijos užuomazgų galime aptikti jau minėtu šamanizmo laikotarpiu, o sistemiškesnę psichoterapijos praktiką – IX a. Bagdade, Vakarų pasaulio gyventojai į žmones, turinčius psichikos negalią ar psichologinių sunkumų, žvelgė moralinių suvaržymų apakinti, manydami, jog Dievo bausmę tegali lydėti dar viena, tik šįkart žmogaus bausmė. Todėl iki XVIII a. negalime tikėtis išvysti ką nors panašesnio į vientisą psichoterapijos sistemą. O ir po to žmonijai dar ilgai teko tenkintis primityviomis biofizinėmis priemonėmis psichikai veikti, nė nesvajojant apie kokią nors psichosocialinę pagalbą. Tačiau apie 1900-uosius, nepaisydamas galingo antagonizmo, pirmąją psichoterapijos mokyklą – psichoanalizę – sukūrė Vienos neurologas Sigmundas Freudas (Laurinaitis, Milašiūnas (sud.), 2008). TIKSLAS: išsiaiškinti kokios yra psichoterapijos rūšys.UŽDAVINIAI: 1. Išsiaiškinti kokia chronologine seka kūrėsi psichoterapinės mokyklos. 2. Išsamiau aprašyti bent po vieną kiekvienos psichoterapinės mokyklos psichoterapiją. ...

Literatūros šaltiniai 8 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 5 klasė
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijos.doc (45.75 KB)

Kiti mokslo darbai

G. Alportas
G. Alportas "Tapsmas" (2)
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

G. Alporto knygos "Tapsmas" analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Neegzistuojantis gyvūnas: minkštakailė apkabinaitė
Neegzistuojantis gyvūnas: minkštakailė apkabinaitė
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Piešinio interpretacija. Įvadas. Neegzistuojančio gyvūno (minkštakailės apkabinaitės) piešinio interpretacija. Iš...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Paauglio psichologija (2)
Paauglio psichologija (2)
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Paauglystės ribos ir uždaviniai. Psichosocialinė raida. Moralės raida. Aš vaizdo raida. Sąmonės kaita. Eriksonas ap...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Šiandieninio 5-6 metų vaiko piešinių turinio formavimosi prielaidų apžvalga literatūros šaltiniuose
Šiandieninio 5-6 metų vaiko piešinių turinio formavimosi prielaidų apžvalga literatūros šaltiniuose
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Vaiko piešinių turinio formavimosi veiksniai. 5-6 m. vaiko vizualinės raidos galimybės. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Vaiko piešinio
Vaiko piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" psichologinė analizė
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Įvadas. Duomenys apie tiriamąją mergaitę. Piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" analizės protokolas. Pieši...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti