Vaiko teisių apsauga (2)

Įvadas. Vaiko teisių apsauga. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko pareigos ir atsakomybė. Įvaikinimas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vaiko teisių apsauga (2) 1 puslapis
1 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 2 puslapis
2 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 3 puslapis
3 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 4 puslapis
4 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 5 puslapis
5 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 6 puslapis
6 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 7 puslapis
7 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 8 puslapis
8 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 9 puslapis
9 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 10 puslapis
10 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 11 puslapis
11 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 12 puslapis
12 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 13 puslapis
13 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 14 puslapis
14 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 15 puslapis
15 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 16 puslapis
16 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 17 puslapis
17 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 18 puslapis
18 puslapis
Vaiko teisių apsauga (2) 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viena iš aktualiausių teisės šakų yra ŠEIMOS TEISĖ. Šeima yra sudėtingas socialinis reiškinys, atsiradęs dar gilioje senovėje. Pasak Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeimos formų kaitą sąlygoja visuomenės socialinių santykių raida, civilizacijos lygis, religija, papročiai, moralė ir kiti faktoriai. Šeima formuoja žmogaus charakterio pagrindinius bruožus, pažiūrą į darbą, moralines ir kultūrines vertybes.Šeimos teisė- tai teisės šaka, kurią sudaro sistema teisės normų, reguliuojančių santuokos sudarymo, jos galiojimo ir nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatytmą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registracijos tvarką.Šeimos santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Santuokos ir šeimos kodeksas (1969), kiti įstatymai, taip pat tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai. Šiuo metu vienas iš pagrindinių šeimos teisės šaltinis yra nuo 2001-07-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso trečioji knyga "Šeimos teisė".Šeimos įstatymų ir jų taikymo tikslas yra užtikrinti šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą, jų apsaugą, galimybes visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises. Tvirta šeima- tai visuomenės, valstybės stabilumo garantas.Vienas iš pagrindinių šeimos santykių reguliavimo principų yra prioritetinė vaikų teisių ir interesų apsauga ir gynimas, vaikų auklėjimas šeimoje. Sutuoktinių pareiga išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus bei rūpintis jų švietimu, sveikata, užtikrinti vaiko teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę ir laisvę, vaiko turtines, socialines ir kitokias teises.Šio kursinio darbo dilema yra vaiko teisės. Pastaruoju laiku pasikeitė visuomenės požiūris į vaikus. Ilgai buvo manoma, kad vaikai yra labai pažeidžiami ir jiems reikalinga ypatinga tėvų ir visuomenės priežiūra. Dabar vaikai tapo teisės subjektais ir įgijo teisių. Besikeičiantį požiūrį į vaiką kaip žmogų, turintį prigimtines žmogaus teises ir esantį valstybės piliečiu, liudija daugybė įvairių tarptautinių dokumentų. Tai patvirtina, kad vaikų teises reikia ginti ir nuolat gerinti vaikų padėtį visame pasaulyje ir reikėtų susirūpinti, kad vaikų padėtis daugelyje pasaulio vietų tebėra kritiška dėl nevienodų socialinių sąlygų. Vaikai sudaro didelę dalį visuomenės. Manytina, kad 1.tarptautinė Konvencija dėl vaiko teisių bus didelis indėlis į vaikų teisių apsaugą ir jų gerovėsužtikrinimą ir Suvienytųjų Nacijų Organizacijos bus didelis laimėjimas žmogaus teisių srityje. Grėžtai apibrėžtos ir užfiksuotos įstatyme teisės ypač svarbios silpniesiems, mažiau apsaugotiems, labiau pažeidžiamiems, tiems kurie atsiduria tarsi šalia visuomenės arba už jos ribų. Atrodytų, negalima teigti, kad vaikai, taip daug reiškiantys savo tėvams, nes dabar vis jaunesni vaikai patenka į policijos pareigūnų rankas, sėda į teisiamųjų suolą. Vyrauja požiūris, kad vaikai yra saugomi nuo kitų ir patys nuo savęs. Jie neturi nei politinės valdžios, nei turto ir nėra įtakingi, todėl nedalyvuja kai visuomenė priima jiems svarbius sprendimus ir šiuo atžvilgiu atsiduria už visuomenės ribų. Tačiau jie turi kūną ir kalbą ir taip gali priešintis verčiančiai paklusti jėgai. Įstatymo žodis jiems gali tapti vieninteele jų pasipriešinimo priemone. Visuomenės požiūris į vaikus yra pragmatiškas. Suaugusieji remiasi tuo, kad vaikų indėlis į visuomenės kūrimą biologiniu, organizaciniu, kultūriniu požiūriu yra reikšmingas. ...

Literatūros šaltiniai 7
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiko teisiu apsauga (2).doc (26.52 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti