Vaikų teatras

Teorinė problemos analizė. Gyvenimas - žaidimas - vaidyba. Vaidyba vaiko veikloje. Dramatizacija. Pirštų teatras. Problemos analizė. Problemos vaikams. Pokalbiai su vaikais. Vaikų stebėjimai. Stebėjimų apibendrinimas. Problemos sprendimas. Idėjų bankas. Priedas: Vaikų vaidinimų scenarijai.
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Teatro referatas
Vaikų teatras 1 puslapis
1 puslapis
Vaikų teatras 2 puslapis
2 puslapis
Vaikų teatras 3 puslapis
3 puslapis
Vaikų teatras 4 puslapis
4 puslapis
Vaikų teatras 5 puslapis
5 puslapis
Vaikų teatras 6 puslapis
6 puslapis
Vaikų teatras 7 puslapis
7 puslapis
Vaikų teatras 8 puslapis
8 puslapis
Vaikų teatras 9 puslapis
9 puslapis
Vaikų teatras 10 puslapis
10 puslapis
Vaikų teatras 11 puslapis
11 puslapis
Vaikų teatras 12 puslapis
12 puslapis
Vaikų teatras 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vienas stipriausių žmogaus instinktų yra kūrybiškasis instinktas, vienas stipriausių poreikių yra poreikis kurti. Taigi vaikai – tai begalinis kūrybinis potencialas, kuris gali praturtinti ir pakeisti mūsų gyvenimą. Kūrybinis aktyvumas augimo ir brendimo laikotarpiu yra biologinis poreikis, kurio tenkinimas – absoliuti būtinybė optimaliam žmogaus išvystymui siekti. Mes turime sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų kūrybiniam poreikiui tenkinti ir nukreipti jų aktyvumą skaitymo, kūrimo linkme. Neišnaudota kūrybinė energija virsta stipria griaunančia jėga. Tuo būdu mes turime sudaryti sąlygas vaikui laisvai žaisti, vaidinti, o patys atidžiai stebėti vaikų žaidimus.Vaikų vaidybinė veikla, kaip ir žaidimas – pagrindinis ugdymo būdas, kuris iš vienos pusės reikalauja nuo didesnės laisvės, o iš kitos – tam tikro suaugusiųjų koregavimo.Vaikai nėra žiūrovai ar klausytojai, jie yra aktyvūs kūrėjai. Dažnai suaugusieji skundžiasi, kad vaikai nori tik žaisti ir tai tiesa. Vaikai žaisdami puikiausiai atlieka ir visus tuos būtinus darbus, kuriuos privalu atlikti. Pvz., jie puikiausiai keliasi, prausiasi, pusryčiauja ir t.t. jei jiems kuo skubiausiai reikia "skristi į "Kometas", o į parduotuvę, pirkti stebuklingų bandelių ir t.t."Žaisdami su vaikais virkime pietus, keliaukime į parduotuvę, pas gydytoją, apipindami tuos darbus fantazijomis ir nuotykiais. Žaidimai, kaip gyvenime arba pasakoje, sudvasinant daiktus ir reiškinius yra puiki gyvenimo mokykla. Vaikų žaidimus galime vertinti kaip pirminę dramos formą, nes vaidybinis gyvenimo įspūdžių perteikimas glūdi pačioje vaiko prigimtyje. Vaidybiniai žaidimai pasižymi dar ir ta be galo vertinga ypatybe, kad pats vaikas yra ir dramaturgas, ir režisierius, ir scenografas, ir aktorius, ir žiūrovas tuo pat metu. Tuo būdu reiškiasi pačios įvairiausios vaiko kūrybinės galios, vaikas su užsidegimu veikia, yra savo noru ir savo valia aktyvus.*Vaikas kuria naujus žodžius, situacijas, žmonių tarpusavio santykius; prisiima naujus vaidmenis; supina tikrovę ir fantaziją. *Vaikų kūrybiškumo ugdymui vaidyboje yra reikšmingiausias kūrybinis procesas, o ne rezultatas. *Mūsų tikslas turėtų būti kuo tikresnis ir gilesnis aplinkybių, įvykių ir situacijų kartu su vaiku išgyvenimas, nes vaikų vaidyba – tai šaltinis patirties, kurią vaikas įgyja dalyvaudamas vaidinime. *Vaikų kūrybinę veiklą reikia organizuoti taip, kad jie vaidintų sau, vieni kitiems, bet ne žiūrovui. Vaikus turi džiuginti pats procesas, o ne suaugusiųjų apdovanojimai ar pagyrimai. Daugeliui gali kilti klausimas, ką gi vaidinti su vaikais? Vaidinti galima viską, pradedant buitiniais siužetais, scenelėmis iš matytų filmukų, spektaklių, mėgiamų pasakų, baigiant savo kūrybos pasakomis ar įdomiomis istorijomis. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vilniaus Lengvosios.doc (15.31 KB)

Kiti mokslo darbai

R. Oginskaitė
R. Oginskaitė "Teatras be pasakų knygų"
  • Analizės »
  • Teatro analizė

Rūtos Oginskaitės knygos "Teatras be pasakų" analizė. Istorija. Estetika.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Režisūrinė pjesės analizė: P. Vaičiūnas
Režisūrinė pjesės analizė: P. Vaičiūnas "Patriotai"
  • Analizės »
  • Teatro analizė

Pirmas įspūdis perskaičius pjesę. Pjesės aktualumas. Gyvenimiškas pjesės pagrindas. Tema. Idėja. Žanras. Fabula....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Spektaklio analizė:
Spektaklio analizė: "Nusikaltimas ir bausmė"
  • Analizės »
  • Teatro analizė

G. Varno spektaklio "Nusikaltimas ir bausmė" analizė. Realistinė drama. Veikėjai. Scenografija. Muzika. Rež...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Spektaklio analizė: J. Montvila
Spektaklio analizė: J. Montvila "Gyvenimo geismas"
  • Analizės »
  • Teatro analizė

Juozo Montvilos spektaklio "Gyvenimo geismas" analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Spektaklio recenzija:
Spektaklio recenzija: "Tariamas ligonis" (3)
  • Analizės »
  • Teatro analizė

Vaikų ir jaunimo teatro studijos komedijos vaikams "Tariamas ligonis", vykusio Šiaulių kultūros centre...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti