Vaikų teisės (2)

Vaikų ir jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje. Baltijos jūros regiono Vaiko centras. Tikslai. Projekto struktūra. Eiga. Projekto esmė. Prievarta kaip egzistencijos problema. Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalba Lietuvoje?
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vaikų teisės (2) 1 puslapis
1 puslapis
Vaikų teisės (2) 2 puslapis
2 puslapis
Vaikų teisės (2) 3 puslapis
3 puslapis
Vaikų teisės (2) 4 puslapis
4 puslapis
Vaikų teisės (2) 5 puslapis
5 puslapis
Vaikų teisės (2) 6 puslapis
6 puslapis
Vaikų teisės (2) 7 puslapis
7 puslapis
Vaikų teisės (2) 8 puslapis
8 puslapis
Vaikų teisės (2) 9 puslapis
9 puslapis
Vaikų teisės (2) 10 puslapis
10 puslapis
Vaikų teisės (2) 11 puslapis
11 puslapis
Vaikų teisės (2) 12 puslapis
12 puslapis
Vaikų teisės (2) 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Pastaraisiais metais aktualiausios Lietuvai problemos yra gyvenimo lygio smukimas, nusikalstamumas ir nedarbas. Vaikai ir jaunuoliai yra itin jautrūs aplinkos pokyčiams bei socialinės apsaugos ir kontrolės susilpnėjimui. Vaikų nusikalstamumas - specifinė nusikalstamumo dalis, viena iš svarbiausių socialinių teisinių problemų, o prevencija - viena reikšmingiausių teisėsaugos užtikrinimo sričių.1995 - 1999 m. Lietuvoje vaikų nusikaltimai sudaro 16 - 17 proc. visų atskleistų nusikaltimų, 16 - 18 proc. nusikalsta pakartotinai. Apie griežtą bausmių politiką liudija ir tokie duomenys: 1997 m. 229 vaikai atliko bausmę auklėjimo darbų kolonijoje, 1998 m. - 336, o 1999 m. - 239 vaikai. Dauguma nepilnamečių nuteisti už plėšimus ir vagystes (1999 m. - 74,5 proc.) ir tik nedidelė dalis - už sunkius nusikaltimus (1999 m. - 6 proc.).Praktika rodo, kad kriminalinė justicija Lietuvoje yra nepajėgi susidoroti su augančiu nepilnamečių nusikalstamumu. Galiojantis Baudžiamojo proceso įstatymas nerealizuoja humaniškumo principų sulaikytų nepilnamečių atžvilgiu, su vaikais dirbantys pareigūnai neturi specialaus pedagoginio, psichologinio pasirengimo. Be to, nepilnamečiai laikomi tardymo izoliatoriuje neribotą laikotarpį, nors Baudžiamojo proceso įstatyme numatomi tam tikri apribojimai. Deja, egzistuojanti sulaikymo terminų pratęsimo praktika rodo, kad numatyti apribojimai nėra veiksmingi.Nusikaltimų išsiaiškinimas "bet kokia kaina" neretai pamina svarbesnes vertybes - humanizmą, teisingumą, pagarbą žmogui ir jo teisėms bei kitus teisinės valstybės principus - demokratinės valstybės egzistavimo pagrindą.Šios ir kitos aplinkybės, nepalanki nepilnamečių socialinė situacija privertė parengti kriminalinės justicijos reformos Lietuvoje pagrindus. Svarbiausias reformos tikslas - padėti nusižengusiems nepilnamečiams integruotis į prasmingą ir pilnavertį visuomenės gyvenimą.Visa tai buvo aptarta 1999 m. kovo mėn. Lietuvoje vykusioje konferencijoje "Vaiko teisių apsaugos garantijos Baltijos šalių teisinėse sistemose: Nepilnamečių justicija. Vaikai konflikte su įstatymu. Alternatyvos įkalinimu", vykdant Baltijos šalių organizacijų, ginančių Žmogaus teises, bendrą projektą, finansuojamą PHARE [konsultantė - Danijos Helsinkio komiteto narė teisės mokslų daktarė Margareta Kepinska - Jakobsen, projekto vadovas - Latvijos Jungtinių Tautų asociacijos generalinis direktorius Eižens Arinš, projekto koordinatorė Lietuvoje - Lietuvos Žmogaus teisių asociacijos vicepirmininkė M.N. Bikauskienė"Save the children" yra didžiausia NVO, kovojanti už vaiko teises. Ją sudaro 29 pasaulio šalys, kurios dirba pagal vieningą strateginį planą ir nuo 2000 metų Lietuvos "Gelbėkit vaikus", t.y. "Save the children" dalyvauja tuose procesuose kaip asocijuota narė. Laukiama paskutinio momento, t.y. gegužės mėn., kad ši 29 narių bendrija balsuotų už tai, kad Lietuvos "Gelbėkit vaikus" organizacija įsijungtų į tą šeimą. Kaip žinia, visi vaikai ir suaugusieji turi lygias teises. Vaikais mes laikome žmones iki 18 metų. Vaikai turi ypatingas teises. Visiems vaikams galioja žmogaus teisės, bet taip pat galioja pats jauniausias žmogaus teisių dokumentas, vaiko teisės. Kiekvieno pareiga yra gerbti ir remti vaiko teises, tačiau valstybės pareiga yra ypatinga, išskirtinė. Pvz.: šeimos knygoje yra aiškiai įvardinta, kad vaikai privalo gerbti tėvus, bet, kad tėvai privalo gerbti vaikus, kažkodėl nėra parašyta. Reiškia, mes negerbiame JT Vaiko Teisių Konvencijos. Karai, nelaimės, ŽIV, AIDS bei pasaulinės aplinkos blogėjimas, nuosmukis taip pat daro didžiulę įtaką. Pagrindinės priežastys, sąlygojančios pažangos nebuvimą vaiko teisių srityje, būtų tokios: politinės valios bei veiksmų, nukreiptų į vaiko teisių prioretizavimo stoka bei nežinojimas pasekmių, kurias gali sukelti neapgalvoti politiniai ir ekonominiai nutarimai.Iškyla vyriausybių gebėjimų stoka vaiko situacijos sąlygų keitimosi klausimu. Šeimos ir vietinės bendrijos – artimiausi vaiko gyvenimo šaltiniai – dažnai neturi priemonių ir žinių, reikalingų vaiko teisių gynimui ir apsaugai. Išaugusi ekonominė ir socialinė įtampa kartu su urbanizacijos poveikiu, naujoviškomis šeimos struktūromis, ŽIV, AIDS plitimu, sąlygoja tai, kad vaikai netenka savo tradicinių apsaugos tinklų.Organizacija "Gelbėkit vaikus" siekia, kad atsakomybė už vaikų teises ir vaikų gerbūvį būtų įduota į rankas žmonių, kurie turi didžiausią atsakomybės priklausomybę šioje srityje. Visi žmonės yra atsakingi už veiksmus, užtikrinančius pagarbą vaiko teisėms, tiek jų artimiausioje aplinkoje, tiek ir visuomenėje bendrai. Tėvai ir giminės turi svarbiausią atsakomybę už vaiko globą, paramą ir teisingą jų nukreipimą. Vaikui augant, jo atsakomybė sau ir kitų vaikų bei suaugusiųjų požiūriu didėja. Vyriausybė ir jos institucijos turi įvairiais lygiais saugoti vaiko teises įstatymų, politinių nutarimų, finansavimo bei kitomis priemonėmis. Kiekviena šalis taip pat turi įsipareigojimų padėti kitoms tautoms, remiant vaiko teises.Tarptautinės institucijos, vyriausybė, vyriausiojo lygio įstaigos, verslo, žiniasklaidos bei NVO ir jų atstovai, vaidina didelį vaidmenį vaiko teisių puoselėjimo srityje. Šeima dažniausiai vaidina pagrindinį vaidmenį.Norint pasiekti pokyčių, vadovai ir institucijos turi atsižvelgti į vaiko teises, planuodami, darydami sprendimus ar skirstydami finansus. Visuomenė, įskaitant ir NVO, žiniasklaidą, turi prižiūrėti, kontroliuoti ir skatinti vaiko teises. ...

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 11 klasė
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiku teises (2).doc (23.03 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti