Vaikų teisės (4)

Įvadas. Vaiko sąvoka. Vaiko teisių amžius. Vaiko teisinis statusas. Vaikų teisės. Valstybės pareiga – užtikrinti vaiko teises. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vaikų teisės (4) 1 puslapis
1 puslapis
Vaikų teisės (4) 2 puslapis
2 puslapis
Vaikų teisės (4) 3 puslapis
3 puslapis
Vaikų teisės (4) 4 puslapis
4 puslapis
Vaikų teisės (4) 5 puslapis
5 puslapis
Vaikų teisės (4) 6 puslapis
6 puslapis
Vaikų teisės (4) 7 puslapis
7 puslapis
Vaikų teisės (4) 8 puslapis
8 puslapis
Vaikų teisės (4) 9 puslapis
9 puslapis
Vaikų teisės (4) 10 puslapis
10 puslapis
Vaikų teisės (4) 11 puslapis
11 puslapis
Vaikų teisės (4) 12 puslapis
12 puslapis
Vaikų teisės (4) 13 puslapis
13 puslapis
Vaikų teisės (4) 14 puslapis
14 puslapis
Vaikų teisės (4) 15 puslapis
15 puslapis
Vaikų teisės (4) 16 puslapis
16 puslapis
Vaikų teisės (4) 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Tikslas. Šio darbo tikslas pateikti trumpą vaikų teisių ir teisinio statuso aprašymą bei nurodyti institucijas, kurios privalo rūpintis vaikais.Uždaviniai: vaiko sąvoka, vaiko teisių amžius, vaiko teisinis statusas, vaikų teisės ir valstybės pareiga – užtikrinti vaiko teises.Metodai. Rašant šį referatą buvo naudojama literatūra susijusi su vaikų teisėmis, knygų ir įstatymų pavadinimai nurodyti darbo pabaigoje.1999 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3700799 gyventojų, iš jų 966100 buvo vaikai. Taigi kas ketvirtas šalies gyventojas yra vaikas. Vaiko teisių apsaugą užtikrinti svarbu, nes vaikai yra ne tik mūsų visuomenės ateitis, bet ir dabartis. Nuo jų gyvenimo kokybės ir pačių galimybių šiandien priklauso visos visuomenės gerovė.Lietuva 1992 m. sausio 5 d. prisijungė prie 1959 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių deklaracijos, 1989 m. – prie Vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d., o 1996 m. kovo 14 d. buvo priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Pastaraisiais metais tam tikrose vaiko teisių apsaugos srityse įvairiais šalies valdymo lygmenimis nemažai nuveikta, tačiau kurti efektyvią vaiko teisių apsaugos sistemą tebėra vienas iš pagrindinių mūsų šalies uždavinių. Kurti ir tobulinti šią sistemą galime visi, ne vien turėdami galią spręsti, bet ir teikdami pozityvius pasiūlymus, išreikšdami savo nuomonę, galiausiai rūpindamiesi šalia esančiais vaikais, darydami tai, kas priklauso nuo mūsų, siekdami, kad vaikai iš tiesų gautų tai (ir tik tai), ką žmonija turi geriausio.Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1989 m. lapkričio 20 d. priimtos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje teigiama: "Šioje Konvencijoje vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau". Taigi Konvencija, viena vertus, formaliai apibrėžia vaiko sąvoką – asmuo, kuriam suėjo 18 metų ir viena diena (kitą dieną po gimimo dienos) jau nelaikomas vaiku. Kita vertus, ji neįtvirtina visuotinės vaiko sąvokos, tik paaiškina konvencijoje vartojamą. Tai reiškia, kad valstybės savo nacionaliniuose įstatymuose gali įvairiai šią sąvoką apibrėžti (pavyzdžiui, vaiku laikyti asmenį iki 16 ar 20 metų), tačiau bet kuriuo atveju prie Konvencijos prisijungusios valstybės turi garantuoti joje įtvirtintas teises visiems asmenims bent iki 18 metų.Konvencija nacionalinių įstatymų kompetencijai palieka teisę nustatyti, kokiais atvejais asmens pilnametystė gali būti pripažįstama anksčiau.Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad "vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip". Lietuvos Respublikos vaiko globos įstatymo , priimto 1998 m. kovo 24 d., 2 straipsnis taip pat įtvirtina, kad "vaikas – kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažįstama anksčiau".Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse asmenys iki 18 metų vadinami nepilnamečiais, tačiau jie skirstomi į dvi grupes: iki 15 metų (neturintys veiksnumo) ir nuo 15 iki 18 metų (turintys dalinį veiksnumą). Civilinio kodekso 11 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai įstatymai leidžia sudaryti santuoką iki 18 metų, asmuo, kuriam nesuėjo tiek metų, "įgyja civilinį veiksnumą visa apimtimi nuo santuokos sudarymo laiko". Jeigu vėliau santuoka nutraukiama arba pripažįstama negaliojančia dėl priežasčių, nesusijusių su santuokiniu amžiumi, nepilnametis "įgytojo veiksnumo nenustoja". Taigi pagal civilinę teisę asmuo, iki 18 metų sudaręs santuoką, Lietuvoje jau nelaikomas vaiku. Daugelyje Lietuvos Respublikos teisės aktų asmenys iki 18 metų yra vadinami įvairiai.Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje asmenys nuo 14 iki 18 metų vadinami nepilnamečiais. Pagal baudžiamąją teisę asmenys iki 14 metų vadinami mažamečiais. ...

Literatūros šaltiniai 8 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiku teises (4).doc (22.37 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti