Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje

Įvadas. Vaiko kaip žmogaus teisių propagavimas. Vaiko teisių konvencijos sistema. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Kas geriau – atskira vaikų institucija ar jungtinė žmogaus teisių institucija? Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Vaiko teisė būti atstovaujamam, konsultuojamam ir teisė paduoti skundą. Politinė valia įgyvendinti vaiko teises. Ką valstybė privalo daryti? Įgyvendinimo priemonės. Ką tai reiškia? Priemonės, taikomos tarptautiniu lygmeniu. Jungtinių tautų vaikų fondas (UNICEF). Pagalba užtikrinti vaikų teises. Vaikų teisių užtikrinimo problemų tyrimas. Informacijos apie vaikų padėtį ir jų teises platinimas. Vaiko teisių konvencija. Diskriminacijos uždraudimas. Svarbiausia - vaiko interesai. Teisė gyventi ir vystytis. Aiškinimo problemos. Pagrindinės teisės. Vaikų klausimus sprendžiančios žmogaus teisių institucijos Europoje. Kituose žemynuose. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
26 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 1 puslapis
1 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 2 puslapis
2 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 3 puslapis
3 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 4 puslapis
4 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 5 puslapis
5 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 6 puslapis
6 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 7 puslapis
7 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 8 puslapis
8 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 9 puslapis
9 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 10 puslapis
10 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 11 puslapis
11 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 12 puslapis
12 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 13 puslapis
13 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 14 puslapis
14 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 15 puslapis
15 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 16 puslapis
16 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 17 puslapis
17 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 18 puslapis
18 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 19 puslapis
19 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 20 puslapis
20 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 21 puslapis
21 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 22 puslapis
22 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 23 puslapis
23 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 24 puslapis
24 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 25 puslapis
25 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 26 puslapis
26 puslapis
Vaikų teisių apsauga tarptautinėje teisėje 27 puslapis
27 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Tikslas: susipažinti su vaikų teisių apsaugos sistema tarptautinėje teisėje.Uždaviniai:1. Sužinoti kokios institucijos gina vaikų teises.2. Susipažinti su pagrindinėmis priemonėmis, užtikrinančias vaikų teisių apsaugą.3. Atskleisti Vaikų teisių konvencijos pagrindinius bruožus.Metodas: vaikų teisių konvencijos, įvairių organizacijų literatūrinė analizė. Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas iš šeimos narių vaiką muša, o kitas – tyli. Vėliau tėvas, tarsi jausdamas kaltę, sūnaus ar dukros prašo atleisti, nes mama štai tokia bloga. Didžiulį susirūpinimą kelia mokyklose prieš vaikus naudojamas psichologinis smurtas. Kartais pedagogai jiems neįtinkančius moksleivius tiesiog kitų akivaizdoje išvadina nešvankiais žodžiais.Būtina dėti daug pastangų, kad kiekvienoje valstybėje būtų įsteigtos nepriklausomos institucijos, turinčios teisinius įgaliojimus bei įpareigotos kontroliuoti, propaguoti ir ginti vaiko kaip žmogaus teises. Jungtinės Tautos pripažįsta, kad reikalingos institucijos, kurios gintų kiekvieno asmens teises. Vaikų atveju esama ypatingų papildomų motyvų.Didelį nerimą kelia nuolatiniai ir nepateisinami vaikų, dalyvaujančiųginkluotuose konfliktuose, teisių pažeidimai. Su tokiu smurtu visada sunku susitaikyti, bet dar sunkiau tada, kai jo aukomis tampa tie, kuriuos tarptautinė bendruomenė išskirtinai įsipareigojo ginti.1999 m. rugpjūčio mėnesį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1261 griežtai smerkiami ginkluoti konfliktai, kurių aukomis tampa vaikai. Priimdama šią rezoliuciją, Saugumo Taryba parodė, kad ji ilgiau netoleruos vaikų žudymo, žalojimo, seksualinio smurto, grobimų ir prievartinio perkėlimo, vaikų verbavimo į karines pajėgas ir naudojimo ginkluotuose konfliktuose. Be to, rezoliucijoje smerkiami ligoninių, mokyklų ir kitų panašių vietų, kuriose paprastai būna daug vaikų, puolimai.Nuo Vaiko teisių konvencijos įsigaliojimo 1990 m. įvyko nemažai reikšmingų pokyčių. Su vaiko teisėmis susiję klausimai buvo įtraukti į politinę darbotvarkę. Neįgalūs vaikai, vaikų darbas, vaikų (ypač mergaičių) galimybė lankyti mokyklą, seksualinis išnaudojimas, vaikų sergamumas ŽIV ir karo veiksmuose dalyvaujantys vaikai jau nėra užslėptos problemos. Šiuos klausimus plačiai svarsto tiek tarptautinių, tiek nacionalinių forumų dalyviai. Tai svarbi pažanga.Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas (atsakinga už Konvencijos įgyvendinimo kontrolę institucija) parengė strategiją, kaip praktiškai įgyvendinti vaiko teises. Ši strategija apima principų apibrėžimą siekiant palengvinti Konvencijos ir jos pagrindinių idėjų aiškinimą; įvairių veiksmų, padedančių sutelkti pilietinę visuomenę ir visą Jungtinių Tautų sistemą vaiko teisių įgyvendinimo darbui, inicijavimą ir pasiūlymus, kokių politinių veiksmų reikėtų imtis siekiant užtikrinti, kad vaiko teisės būrų įtrauktos į visų lygių politinius sprendimus.Žmogaus teisės yra visuotinės, tačiau pasaulio bendruomenė, beveik vieningairatifikuodama Vaiko teisių konvenciją, pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti, kad vaiko kaip žmogaus teisėms būtų skiriamas ypatingas dėmesys. 1990 m. vaikams skirtame Viršūnių susitikime 71 šalies vyriausybių ir valstybių vadovai "iškilmingai pasižadėjo vaiko teisėms teikti pirmenybę". Šis įsipareigojimas bu pakartotas pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje Vienoje, kur buvo įtvirtintas rūpinimosi vaikais pirmenybės principas (The first call for children) pareikšta, kad, "Jungtinių Tautų sistemai dirbant dėl žmogaus teisių, vaiko teisėms turi būti teikiama pirmenybė".Nepriklausomos nacionalinės institucijos, ginančios kiekvieno asmens yra būtinos, o vaikų atveju yra papildomų pateisinamų aplinkybių, kaip antai;• vaikai vystosi, todėl jų žmogaus teisės yra ypač pažeidžiamos suaugusiųjų ir valstybės; • tik neseniai pripažinta, kad vaikai turi teises, todėl vis dar paplitęs priešiškumas, kyla daug įtarimų ir nesusipratimų;• vaikai neturi balso teisės, todėl jų vaidmuo politiniuose procesuose, lemiančiuose valstybės reakciją į žmogaus teisių problemas, nėra svarbus vaikams, ypač mažiems, kyla rimtų problemų, jeigu jiems reikia pasinaudoti teisinės sistemos priemonėmis, kad įtvirtintų savo teises ar pašalintų teisių pažeidimus;∙ vaikų, ypač mažų, galimybės atstovauti savo interesams yra ribotos ir apskritai esama labai mažai vaikų organizacijų, jeigu jas palygintume su suaugusiųjų organizacijomis.Kiekviena valstybė, siekianti sukurti žmogaus teisių kultūrą, daugiausia dėmesio turi skirti vaikams: juk žmogaus teisių kultūros kūrimas neišvengiamai yra vaikų rankose. ...

Literatūros šaltiniai 7
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiku teisiu apsauga tarptautineje teiseje.doc (62.43 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti