Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2)

Įvadas. Daiktinės teisės bendrosios nuostatos. Daiktų valdymo atsiradimas ir įgyvendinimas. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės nuostatos. Nuosavybės valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 1 puslapis
1 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 2 puslapis
2 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 3 puslapis
3 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 4 puslapis
4 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 5 puslapis
5 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 6 puslapis
6 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 7 puslapis
7 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 8 puslapis
8 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 9 puslapis
9 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 10 puslapis
10 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 11 puslapis
11 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 12 puslapis
12 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 13 puslapis
13 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 14 puslapis
14 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 15 puslapis
15 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 16 puslapis
16 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 17 puslapis
17 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 18 puslapis
18 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2) 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Teisės samprata apima ne tik teisės šaltinius, struktūrą, principus, bet ir jos socialinę paskirtį bei funkcijas, kuriomis teisė tiesiogiai įsiprasmina visuomenėje kaip socialinio elgesio reguliatorius.Teisės socialinė paskirtis — tai tas tikslas, kuriam teisė kuriama ir dėl kurio ji egzistuoja. Todėl atskleisti teisės socialinę paskirtį - tai atsakyti į klausimą, kodėl atsiranda ir egzistuoja teisė.Teisė tiesiogiai atsiranda iš žmonių bendravimo ir todėl skirta ją valdyti atsižvelgiant į visų žmonių lygybę ir jų laimės siekį. Tiesioginė jos priedermė organizuotai, vienodo veiksmingumo priemonėmis saugoti visų visuomenės narių teises ir lemti jų įgyvendinimą.Anksčiau istorijoje ši teisės paskirtis buvo nusakoma panašiai: "Teisynas yra sudarytas tam kad galingas ir turtingas nesavivaliautų, kad kiekvienas akiplėša būtų pa-žabotas, kad jis, bijodamas teisės, nuo bet kokios savivalės susilaikytų, kad negalėtų niekinti ir engti mažesnio ir silpnesnio": Leonas Sapiega (1588 m.). Toks mąstymo būdas buvo priimtinas daugeliui teisėsaugos institucijos atstovų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę ir užtikrinus pagrindines asmens teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinumas sukurti daiktinės teisės institutą, plačiai žinomą pasaulinei teisės teorijai ir praktikai. Kai kurios daiktinės teisės buvo žinomos ir tarpukario Lietuvoje. Dabar galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose pagrindinės daiktinės teisės jau įtvirtintos, kurias yra nagrinėjamos ir apibrėžiamos šiame darbe.Daiktinė teisė - tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių.Daiktais laikomi iš gamtos pasisavinti arba gamybos procese sukurti materialaus pa-saulio dalykai. Daiktai yra labiausiai paplitęs civilinės teisės objektas, kadangi dauguma civilinių teisinių santykių atsiranda būtent dėl daiktų egzistavimo. Daiktinės teisės objektas taip pat yra daiktai . Reikia pripažinti, kad teisiniu požiūriu daiktai gali būti tiek gamtos, tiek žmogaus darbu sukurti dalykai. Neabejotina, kad anksčiau visi tokie daiktai galėjo būti panaudoti tam tikriems materialiniams arba kultūriniams žmogaus poreikiams tenkinti.Teisiniu požiūriu daiktais nebuvo laikomi materialaus pasaulio dalykai, egzistavę gamtoje, bet, esant nepakankamam mokslo ir technikos lygiui, negalėję būti panaudoti žmogaus poreikiams tenkinti.Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę, garantavus pagrindines asmenines teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinumas sukurti daiktinės teisės institutą.Pačiu bendriausiu požiūriu daiktinę teisę galima apibūdinti kaip absoliučią asmens teisę į daiktą. Šiai teisei būdinga tai, kad tik vienas daiktinių teisinių santykių subjektas yra aktyvus, o kitas subjektas, kuriuo gali būti kiekvienas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, valstybė ar savivaldybė, yra pasyvus. Daiktinę teisę pažeisti gali kiekvienas subjektas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, be kitų, numato ir šias pagrindines daiktines teises: nuosavybės teisę, valdymą, turto patikėjimo teisę, servitutą, uzufruktą, užstatymo teisę, hipoteką ir įkeitimą. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valdymas kaip savarankiska daiktine teise. Valdymo gynimas (2).doc (22.77 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti