Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas

Įvadas. Daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Daiktinė teisė. Turtinės (daiktinės) teisės požymiai. Daiktai kaip daiktinių teisių subjektai. Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Kilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Daikto valdymo atsiradimas per kitą asmenį. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Teismų praktika. Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojui. Valdymo gynimas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 1 puslapis
1 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 2 puslapis
2 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 3 puslapis
3 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 4 puslapis
4 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 5 puslapis
5 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 6 puslapis
6 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 7 puslapis
7 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 8 puslapis
8 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 9 puslapis
9 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 10 puslapis
10 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 11 puslapis
11 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 12 puslapis
12 puslapis
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Civilinė teisė yra viena iš teisės šakų. Jos reikšmė mūsų gyvenime labai didelė, nes kiekviename žingsnyje visiems mums tenka susidurti su šios tesės reguliuojamais santykiais. Daugelis šių santykių tokie dažni, įprasti, kad nejaučiame jų teisinio pobūdžio. Pavyzdžiui, tokie santykiai yra gyventojų nuolat sudaromos maisto prekių, pramoninių prekių, valgyklose patiekalų pirkimo – pardavimo sutartys, rūbų taisymo, valymo pervežimo sutartys ir pan.Civilinė teisė (subjektinė teisė). Jos laikomos prigimtinėmis. Visos teisės subjektinis tikslas – sudaryti sąlygas žmogui naudotis savo subjektinėmis teisėmis. Civilinė teisė reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius. Civilinės teisės subjektai turi turtines teises: 1. valdymas 4.22 str. (faktinis daikto turėjimas, turint tikslą jį valdyti). 2. nuosavybės teisė 4.37 str. (nepažeidžiant kitų asmenų teisių valdyti turtą). 3. turto patikėjimo teisė 4.106 str. (valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatų ir kitų jos veiklą reglamentuojančių norminių aktų pagrindu valdyti valstybės ar savivaldybės paliktą turtą). 4. Hipoteka 4.170 str. (teisė esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą apsaugoti turto įkeitimu). 5. servitutas (teisė į svetimą nekilnojamą daiktą). 6. uzufruktas 4.111 str (teisė naudotis svetimu daiktu nekeičiant jo esmės ir gauti iš jo pajamas). 7. įkeitimas - 4.198 str8. ilgalaikė nuoma (emphyteusis) - 4.165 str.9. užstatymo teisė (superficies) 4.160 str.10. daikto sulaikymas - 4.229 str.11. kito asmens turto administravimas -4.236 str.)Kuriant civilinės teisės kodeksą, naudojami principai: civilinės teisės santykiai reglamentuojami vadovaujantis lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise. Civilinės teisės santykiai gali būti apriboti tik įstatymais, jei toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai palaikyti, žmogaus sveikatai, gyvybei , turtui apsaugoti. Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę bei užtikrinus pagrindines asmens teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinybė sukurti daiktinės teisės instituciją, plačiai žinomą pasaulinėje teisės teorijoje ir praktikoje. Kai kurios daiktinės teisės buvo žinomos ir tarpukario Lietuvoje. Šio savarankiško darbo tikslas išanalizuoti daiktinę teisę, valdymą ir jos gynimą. Praplėsti savo žinių akiratį, literatūros ir Interneto pagalba. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valdymas kaip savarankiska daiktine teise. Valdymo gynimas.doc (14.51 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti