Valia ir jos ugdymas

Įvadas. Valios procesų sąveika. Fiziologiniai valios pagrindai. Valios veiksmo šaltiniai. Valios akto analizė. Asmenybės valios ypatybės. Valios ugdymas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Asmenybės psichologijos referatas
Valia ir jos ugdymas 1 puslapis
1 puslapis
Valia ir jos ugdymas 2 puslapis
2 puslapis
Valia ir jos ugdymas 3 puslapis
3 puslapis
Valia ir jos ugdymas 4 puslapis
4 puslapis
Valia ir jos ugdymas 5 puslapis
5 puslapis
Valia ir jos ugdymas 6 puslapis
6 puslapis
Valia ir jos ugdymas 7 puslapis
7 puslapis
Valia ir jos ugdymas 8 puslapis
8 puslapis
Valia ir jos ugdymas 9 puslapis
9 puslapis
Valia ir jos ugdymas 10 puslapis
10 puslapis
Valia ir jos ugdymas 11 puslapis
11 puslapis
Valia ir jos ugdymas 12 puslapis
12 puslapis
Valia ir jos ugdymas 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

MŪSŲ ASMENYBĖ- TAI SODAS- O MŪSŲ VALIA- SODININKAS. Šiuos žodžius yra pasakęs V. Šekspyras. Ir tai sakydamas jis buvo visiškai teisus. Kiekvienas žmogus yra asmenybė:su savo charakterio bruožais, temperamentu...Jis per savo gyvenimą turi užaugini gražų sodą su prinokusiais vaisiais. Neturint valios žmogus nepajėgs užauginti tokio sodo, kuriuo galėtų džiaugtis pats ir džiuginti kitus.Kasdieniniame gyvenime ir grožinėje literatūroje apie valią dažnai kalbama tik tada, kai susiduriama su ypatingais jos pasireiškimais.Valios aktyvumo kilmė yra viena iš psichologijos problemų. Intelektualistinė valios teorija teigia, kad valingo aktyvumo priežastis yra proto išvados. Jų skatinamas žmogus pasirenka tikslus, randa priemonių ir įveikia kliūtis. Žmonių psichiką tyrinėjančių mokslininkų požiūris į valią yra skirtingas. Valiuntaristinės psichologijos srovės atstovai valią laikė ypatinga antgamtine jėga, psichikos ir būties pradu. W. Wundtas valios aktą laikė aukščiausia psichikos priežastingumo išraiška. H. Munstenbergas tvirtino, kad valia valdo kitas psichikos funkcijas. Daugelio šiuolaikinių psichologų veikaluose ir psichologijos vadovėliuose visai nerašoma apie valią. Taip yra galbūt todėl, kad valiai priskiriami reiškiniai, aiškinami rašant apie žmogaus veiklos motyvus, charakterį ir kt. Tačiau tai, kas laikoma valia, ypač išryškėja žmogui dirbant ypatingos rizikos ir ekstramaliomis sąlygomis.Valios reiškiniai susije su žmogaus veiksmais ir aktyvumu.Valia laikomas žmogaus sąmoningas aktyvumas, pasireiškiantis veikiant iš anksto numačius tikslą, parinkus veiklai reikalingas priemones ir būdus bei stengiantis pasiekti savo tikslą.Šiame referate bandysime išsiaiškinti valios procesų sąvoka. Kokie yra fiziologiniai valios pagrindai, valios veiksmų šaltiniai, asmenybės valios ypatybės ir visa kas susije su valia.TIKSLAS: Išanalizuoti kas yra valia ir kokie yra valios ugdymo būdai.Kiekvienas žmogus atlieka nepaprastai daug ir paprastų ir sudėtingų veiksmų, kurie visiškai sąmoningi ir kuriais siekiama tam tikro tikslo. Tokie veiksmai vadinami valingais, arba aktyviais, veiksmais. Pavadinimas rodo, kad juose dalyvauja valia. Visi valingi veiksmai, atliekami sąmonongai ir turintys tikslą, gali būti vadinami valiniais. Žmogus užsinorėjo gerti, pasiėmė stiklinę, prisipylė vandens ir išgėrė. Tai tikslingas veiksmas ir todėl valinis, nors jį atliko nemaža tokių veiksmų, kur reikia nugalėti tam tikrus sunkumus, kliūtis, trukdančius pasiekti užsibrėžtą tikslą. Tokie veiksmai vadinami tikrai valiniais. Juose pasireiškia sąmoningas asmenybės aktyvumas.Tiesioginio žodžio prasme valia įprasta vadinti psichinį procesą, kuris vyksta, žmogui dedant pastangas įveikti vidines arba išorines kliūtis, kad pasiektų užsibrėžtą tikslą.Išorinės kliūtys, kurias įveikia žmogus, yra objektyvūs darbo sunkumai, josudėtingumas, visokiausi trukdymai, kitų žmonių priešinimasis, sunkios darbo sąlygos ir pan.Vidinės kliūtys- tai subjektyvūs, asmeniški skatuliai, trukdantys atlikti tai, kas numatyta, priversti dirbti, įveikti tingėjimą, nuovargį, norą užsiimti kuo nors kitu, kas su užduotimi. Prie vidinių kliūčių priklauso žalingi įpročiai, potraukiai, norai, nuo kurių reikia susilaikyti. Žmogus jas įveikia valios pastangomis.Tačiau "valios" terminu žymimas ir asmenybės bruožas, sugebėjimas, nugalint sunkumus, veikti atkakliai ir tikslingai."Stipri valia,- rašė A. Makarenka,- tai ne tik mokėjimas ko nors panorėti ir tai pasiekti, bet ir mokėjimas priversti ko nors atsisakyti, kai to reikia. Valia- tai ne tiesiog noras ir jo patenkinkmas; tai- ir noras, ir susilaikymas, ir noras, ir atsisakymas".Valios reikšmė žmogaus gyvenimui labai didelė. Ji būtina kasdieniniame gyvenime, ypač sunkiais momentais, kai tenka įveikti dideles kliūtis. Bet kuris žygdarbis kovoje ar darbe reikalauja stiprios valios. Ir priešingai, silpnavaliai žmonės ne tik negali atlikti didelių žygių, bet nesusidoroja ir su kasdieninėmis gyvenimiškomis užduotimis, esti nepakankamai darbingi, jiems reikia kitų paramos, globos. Kai kurie iš jų tampa nedorų aistrų, neigiamų įpročių, kuriems nugalėti jiems neužtenka valios, aukomis (alkoholikai, narkomanai).Stiprios valios žmogus sugeba ne tik protingai gyventi, dirbti, bet ir atlikti iš tikrųjų didvyriškus poelgius. Didžiajame Tėvynės kare jos gynėjai parodė daug žygdarbių, valios pavyzdžių. Valia ne tik mobilizuoja, aktyvina visų psichinių procesų veiklą, bet gali sustiprinti vidaus organų darbą, neleisti, kad būtų netekta sąmonės ir netgi atsėlintu mirtis. Didžiojo Tėvynės karo metais mirtinai sužeistas lakūnas, jausdamas, kad miršta, nepaleido iš rankų lėktuvo vairaračio. Jis suprato, kad drauge su juo žus lėktuve esantys sužeistieji. Ir štai nepaprastomis valios pastangomis lakūnas nutupdė lėktuvą.Narsumas, drąsa, kantrumas, atkaklumas ir kitos valios ypatybės mūsų šalyje didžiai vertinami tik tada, kai dirbdamas visuomenei naudingas darbas. O jeigu valia žmogus pasinaudoja tam, kad gyventų kitų žmonių sąskaita, engtų žmones dėl savo gerovės, tai tokios valios negalima laikyti teigiamu asmenybės bruožu. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valia ir jos ugdymas.doc (20.15 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Adlerio individualioji asmenybės teorija
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmenybės psichologija (10)
Asmenybės psichologija (10)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Rac...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti savo rekreacine veiklą. Išanalizuoti savo dienotvarkę. Išmokti stebėti ir analizuo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (7)
Atvejo analizė (7)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Situacija. Situacijos analizė. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
F. Porat
F. Porat "Savigarba — kelias į sėkmę ir meilę" (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Friedos Porat knygos "Savigarba - kelias į sėkmę ir meilę" aprašymas. Įvadas. Knygos aprašymas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti