Valstybė ir teisė

Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis.
2 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybė ir teisė 1 puslapis
1 puslapis
Valstybė ir teisė 2 puslapis
2 puslapis
Valstybė ir teisė 3 puslapis
3 puslapis
Valstybė ir teisė 4 puslapis
4 puslapis
Valstybė ir teisė 5 puslapis
5 puslapis
Valstybė ir teisė 6 puslapis
6 puslapis
Valstybė ir teisė 7 puslapis
7 puslapis
Valstybė ir teisė 8 puslapis
8 puslapis
Valstybė ir teisė 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybė yra visuomenės politinė organizacija, užtikrinanti jos vienybę ir vientisumą, tvarkanti visuomenės reikalus, suverenia viešąja valdžia suteikianti teisei bendrai privalomą reikšmę, garantuojanti piliečių teises, laisves, teisėtumą ir teisėtvarką.Visuomenę seniai domina teisinės valstybės sukūrimo idėja, kuri gali būti įgyvendinama pertvarkant politinę sistemą, vykdant optimalią teisinę reformą, keičiant požiūrį į teisę kaip visuomenių santykių reguliuotoją. Teisinė valstybė turi bendrų valstybės požymių ir bruožų ( viešąją valdžią, veikia kaip visų visuomenės sluoksnių atstovas, turi specialų valdymo ir prievartos aparatą, susidedantį iš įvairių institucijų ir organizacijų, susijusių bendrais sudarymo ir funkcionavimo principais. Aparatui išlaikyti nustatomi mokesčiai ir sudaromas biudžetas). Teisinei valstybei kurti ir funkcionuoti reikia pilietinės visuomenės. Iš sudedamųjų dalių išskiriami klubai, universitetai, bažnyčia, šeima, verslininkų susivienijimai ir kita. Visi junginiai yra santykiškai savarankiški ir nepriklausomi nuo valstybės.Teisinės valstybės kūrimas susijęs su žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių užtikrinimu, valstybės atsakomybe piliečiams ir piliečių atsakomybe valstybei nuosekliai laikantis įstatymų reikalavimų. Valstybinės įstaigos, visuomeninės organizacijos, kolektyvai, teisėsaugos institucijos turi stiprinti įstatymų autoritetą ir tiksliai juos vykdyti."Valstybė ir teisė yra skirtingi visuomenės reiškiniai, bet visai atskirti jų negalima, nes negali būti valstybės be teisės. Jos yra glaudžiai susijusios istoriškai. Valstybė ir teisė turi skirtingą struktūrą ir sudaro tam tikrą tarpusavyje susijusių valstybinių ir teisinių reiškinių socialinę sistemą". ( S. Vansevičius "Valstybės ir teisės teorija". Vilnius 2000 ).Teisės teorija valstybę apibūdina kaip organizaciją, kuriai talkinant ir vyksta socialinių interesų transformacija į visai visuomenei privalomą tvarką ir kurios dėka ta tvarka įgyja organizuotos jėgos apsaugą. Šiuolaikinėms valstybėms būdingi du politiniai režimai: demokratinis ir nedemokratinis. Demokratija yra toks žmonių valdymas, kai aukščiausioji valdžia yra nustatoma ir tiesiogiai įgyvendinama pačių žmonių arba jų laisvai išrinktų atstovų (graikiškai demokratija – liaudies, tautos valdžia). Tai tokia valstybės forma, kurioje valdžia yra kilusi iš pačios tautos per reguliariai rengiamus visuotinus rinkimus ir tokiu būdu atsiradusi valdžia rūpinasi visų piliečių laisvės ir ūkinės gerovės užtikrinimu. Demokratiškumas slypi teisėje , todėl tik demokratinėje visuomenėje teisių ir pareigų įgyvendinimas atgauna savo autentišką prasmę. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybe ir teise.doc (18.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti