Valstybė konstitucinėje teisėje

Įvadas. Valstybės samprata. Valstybė, jos elementai ir socialinė funkcija epochų kaitos akivaizdoje. Valstybės elementas: tauta. Valstybės elementas: teritorija. Valstybės elementas: valstybės valdžia. Valstybės teisinės savybės. Valstybė – juridinis asmuo. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Konstitucinės teisės referatas
Valstybė konstitucinėje teisėje 1 puslapis
1 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 2 puslapis
2 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 3 puslapis
3 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 4 puslapis
4 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 5 puslapis
5 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 6 puslapis
6 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 7 puslapis
7 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 8 puslapis
8 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 9 puslapis
9 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 10 puslapis
10 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 11 puslapis
11 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 12 puslapis
12 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 13 puslapis
13 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 14 puslapis
14 puslapis
Valstybė konstitucinėje teisėje 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Tema. Valstybė konstitucinėje teisėje – tema aktuali šiuolaikinėje teisinėje visuomenėje, kadangi visi teisės subjektai turėtų žinoti kokias savybes turi valstybė, kokias funkcijas ji atlieka, kokią vietą valstybėje užima tauta, teritorija, valdžia. Darbo tikslas. Sužinoti kokia yra valstybės vieta konstitucinėje teisėje.Suvokti kokią svarbą turi tauta, teritorija, valdžia valstybės vaidmenyje.Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti valstybės vaidmenį konstitucinėje teisėje;2. Apibūdinti valstybės požymius;3. Suvokti valstybės funkcijų svarbą;Darbo aktualumas ir naujumas. Darbo aktualumas grindžiamas tuo, kad kiekvienoje srityje yra susiduriama su valstybe ir jos dalimis. Medžiaga galėtų būti naudinga tiems, kurie toliau tirs valstybės sampratą konstitucinėje teisėje.Metodai. Informacija buvo surinkta ir susisteminta išanalizavus teisės aktus, internetinę bei teisinę literatūrą.Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dėstymas, išvados. Įvade kalbama apie darbo tikslus, metodus, aktualumą. Dėstyme kalbama apie valstybę, jos sandarą, funkcijas. Išvadose pateikti darbo rezultatai.Valstybė – daugelio konstitucinių teisinių santykių subjektas. Nors valstybės sampratos klausimas visų pirma priklauso moklso apie valstybę tyrimų sričiai, jo ir konstitucinėje teisėje negalima apeiti. Sąvoka "valstybė" – daugiareikšmė. Nepaisant šios sąvokos daugiareikšmiškumo, dominuoja du požiūriai. Vieni valstybę sieja su visuomene, joje regitam tikrą kolektyvinio gyvenimo būdą, teisiškai apibrėžtą tautos politinį statusą, kiti linkę valstybę tapatina su svarbiausiu jos elementu – valdžia. Vieniems – idėja, kitiems – visuomenės gyvenimo realybė, tretiems – abstrakcija, ketvirtiems – visą visuomenę jungianti organizacija, pnkti valstybėje mato valdžią, kuriai paklūsta tauta, o dar kitiems valstybė yra tam tikras tautos gyvenimo būdas.G. W. F. Hėgeliui valstybė buvo tokia bendrų tikslų sritis, kurioje įgyvendinama laisvės idėja, išreiškianti pažangą žmonijos dvasios istorijoje. "Grynojo" teisininko akimis valstybė visų pirma yra tam tikra tvarka. Taip valstybė sutapatinama su teise, t.y. su tam tikra tvarka, joje regint valstybės esmę ir paskirtį. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybe konstitucineje teiseje.doc (22.55 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Li...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis. 1922 m. rugpjūčio l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė insti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respubliko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti