Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese

Įvadas. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba jos teikimas. Antrinė teisinė pagalba jos teikimas. Teisinė pagalba baudžiamajame procese. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ypatumai baudžiamosiose bylose. Gynyba baudžiamajame procese. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Baudžiamosios teisės referatas
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame procese 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

LR Konstitucijos 31 straipsnis:"Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas.Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu.Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat teisė turėti advokatą."Gynyba – tai subjektyvi asmens teisė gintis nuo įtarimo, kad jis yra padaręs nusikaltimą, ar nuo pareikšto kaltinimo. Ši teisė gali pasireikšti: visiškai ar iš dalies neigiant kaltinimą; ginčijant atskirus kaltinimo punktus; pateikiant įrodymus, švelninančius atsakomybę; siekiant išvengti neteisėto ar per daug griežto nuosprendžio ir pan. Šios teisės svarbą patvirtina ir tai, kaip plačiai ji atskleidžiama ir su atitinkamų garantijų sistema įtvirtinama pamatiniuose žmogaus teisių ir laisvių gynybai skirtuose tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kurio baudžiamoji byla nagrinėjama teisme, turi būti sudarytos visos būtinos garantijos. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte nurodyta, kad kiekvienas asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę visiškos lygybės sąlygomis į tokias garantijas: turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai ir susisiekti su savo pasirinktu gynėju; stoti prieš teismą ir gintis pats arba per savo pasirinktą gynėją, o jei jis neturi gynėjo, jam turi būti išaiškinta tokia teisė; visuomet, kai teisingumo interesai to reikalauja, turėti paskirtą jam gynėją nemokamai, jei jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti; apklausti kaltinamojo liudytojus arba turėti teisę, kad tie liudytojai būtų apklausti, taip pat kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams. Analogiško turinio ir paskirties nuostatos išdėstytos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes garantuojama teisine pagalba baudziamajame procese.doc (20.42 KB)

Kiti mokslo darbai

Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei
Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei
  • Analizės »
  • Baudžiamosios teisės analizė

Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Būt...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Daiktai ir dokumentai
Daiktai ir dokumentai
  • Analizės »
  • Baudžiamosios teisės analizė

Darbe lyginami senasis ir naujasis baudžiamasis kodeksas. Daiktų ir dokumentų sąvoka. Daiktų ir dokumentų išreikala...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Teisės normos analizė
Teisės normos analizė
  • Analizės »
  • Baudžiamosios teisės analizė

Užduotis: atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 125 str. analizę. 1. Nagrinėjamas BK straipsnis Teis...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Alkoholio vartojimo poveikis jaunimo nusikalstamumui
Alkoholio vartojimo poveikis jaunimo nusikalstamumui
  • Diplominiai darbai »
  • Baudžiamosios teisės diplominis darbas

Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nusikalstamumas ir alkoholio vartojimas. Jaunimo p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Areštuoto turto įkainojimas, saugojimas ir administravimas
Areštuoto turto įkainojimas, saugojimas ir administravimas
  • Diplominiai darbai »
  • Baudžiamosios teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Areštuoto turto įkainojimas. Rinkos vertės sąvoka užsienio valstybėse. Turto vertės nustatymo met...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti