Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra

Valstybės kontrolės samprata. Valstybinės kontrolės įgyvendinimas savivaldybėse. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės tikslai, uždaviniai, funkcijos bei principai. Valstybės kontrolės veiklos trūkumai.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

2002 m. kovo 1-ąją įsigaliojus naujajam Valstybės kontrolės įstatymui Valstybės kontrolės įstaiga tapo aukščiausia valstybinio audito institucija Lietuvoje, kuriai pavesta audituoti valstybės biudžetą ir turtą. 2004 m. Seimui papildžius šį įstatymą, Valstybės kontrolei pavesta audituoti ir Europos Sąjungos skiriamą finansinę paramą Lietuvai bei valstybės skiriamas dotacijas savivaldybių biudžetams. Todėl pagal suteiktą mandatą bei kompetenciją Valstybės kontrolę pagrįstai galima vadinti išskirtine audito institucija Europoje ir pasaulyje.Valstybės kontrolę trumpai galima apibūdinti kaip aukščiausią instituciją viešųjų finansų kontrolės institucijų sistemoje, kuri, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Konstitucija, Valstybės kontrolės, Biudžeto sandaros, Valstybės skolos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės kontrolieriaus įsakymais.. Valstybės kontrolės įstatymo 2 str. 9 punkte Valstybės kontrolės sąvoka apibrėžiama: institucija, atliekanti valstybinį auditą. To paties įstatymo 12 punktas apibrėžia valstybės audito sąvoka: finansinis ir veiklos auditas atliekamas Valstybės kontrolės audituojamuose subjektuose pagal valstybinio audito reikalavimus.Reikia pažymėti, kad Valstybės kontrolės tobulinimas, jos vietos tarpe kitų šios sistemos struktūrinių padalinių paieška ir projektavimas, veiksmai, turintys įtakos visam valstybės mechanizmui bei visos viešųjų finansų kontrolės sistemos Lietuvoje efektyviam funkcionavimui. Šis Valstybės kontrolės institucijos funkcijų, tikslų, uždavinių tobulinimo procesas susijęs su Lietuvos eurointegracija į Europos Sąjungą. Reikšmingas veiksmas - 2001 m. gruodžio 13 d. priimtas naujasis Valstybės kontrolės įstatymas, pakeitęs iki tol galiojusį. Šio teisinio akto priėmimas įgyvendino daugelio Europos Sąjungos ir Respublikos institucijų dėtas ilgalaikes pastangas dėl Lietuvos lygiateisės narystės Europos Sąjungoje. Naujasis Valstybės kontrolės įstatymas reglamentuoja dabartinę Valstybės kontrolės veiklą, kuri leidžia užtikrinti, kad Lietuvoje vykdoma finansų kontrolė būtų tinkamai bei pilnai įgyvendinta. Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2003 m. lapkričio 25 d. Nr. IX-1851) yra susijęs su Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 37, 38 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymu (2003 m. spalio 14 d. Nr. IX1764). Pastarasis nustatė, kad savivaldybėje kontrolę atlieka savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, o išorės auditą – savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.Valstybės kontrolės įstatymo 9 straipsnio 2 dalies pakeitimu patikslintos Valstybės kontrolės funkcijos vietos savivaldoje, t. y. vietoj anksčiau reglamentuotos Valstybės kontrolės teisės atlikti savivaldybių biudžeto vykdymo išorės auditą nustatyta, kad Valstybės kontrolė audituoja valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą.Tokiu reglamentavimu siekta išvengti savivaldybių kontrolierių atliekamo išorės audito dubliavimo, nes savivaldybių biudžeto vykdymą pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas audituos savivaldybių kontrolieriai, o Valstybės kontrolė – valstybės lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą. Savivaldybių turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo Valstybės kontrolė audituoja atsižvelgdama į valstybinio audito mastą, nustatytą Valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnyje.Kokiu mastu Valstybės kontrolė atliks valstybės lėšų panaudojimo auditą ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo auditą vietos savivaldoje, nulems valstybinio audito programos, kurias kasmet tvirtins valstybės kontrolierius. ...

Literatūros šaltiniai 15
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes kontrole jos uzdaviniai ir funkcijos. Instituciju struktura.doc (132.02 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti