Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas

Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolė ir tarptautinės valstybinio audito organizacijos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolės bendradarbiavimas Europos Sąjungoje (ES). Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas. Tarptautiniai mokymai.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas 11 puslapis
11 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

LR Valstybės kontrolė praėjusių metų veiklos ataskaitoje teigia, kad "pernai metais daug dėmesio skyrė Valstybės kontrolės, kaip institucijos, vystymuisi: tobulino valstybinio audito metodus, gerino ryšius su visuomene, plėtė tarptautinį bendradarbiavimą, auditoriai kėlė kvalifikaciją" . Taip pat šioje ataskaitoje pabrėžiama, kad 2006-2010 metų Valstybės kontrolės strategija nustatyta remiantis "Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) standartais ir INTOSAI 2005−2010 m. strateginiu planu, Techninės ir finansinės šalių donorių paramos šalims kandidatėms fondo (PHARE) Dvynių projektu ir ES paramos organizacijos Centrinės ir Rytų Europos šalims (SIGMA) ekspertų siūlymais" .Remiantis SIGMA ekspertų ataskaita "Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 2004 metų gegužės mėnesį, Valstybės kontrolės ryšiai su kitomis aukščiausiosiomis audito institucijomis šalyse narėse, Europos Audito Rūmais (ECA) ir kitomis ES institucijomis tapo dažnesni ir įprastiniai. Institucijoje yra gerai išvystytas ir puikiai veikiantis tarptautinių ryšių koordinavimo padalinys. Narystė ES paskatino įplaukas iš įvairių fondų bei "nuosavus išteklius" ir poreikį užtikrinti, kad tos lėšos būtų paskirstomos skaidriai ir t. t. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė glaudžiai dirba bei bendradarbiauja su kitomis buvusiomis šalimis kandidatėmis, kad pagerintų audito institucijų veiklą ir procedūras. Valstybės kontrolė šiandien yra tvirta ir gerai motyvuota organizacija" .LR Valstybės kontrolės įstatymo 22 straipsnis skelbia, kad "Valstybės kontrolė dalyvauja Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI ir jos padalinio EUROSAI veikloje" .Nuo 1992 metų spalio Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė yra Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) narė, o nuo 1993 metų birželio 14 d. ir jos regioninio padalinio Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) pilnateisė narė .INTOSAI yra 1953 metais įkurta profesinė organizacija, vienijanti 186 aukščiausiąsias audito institucijas. "Organizacijos tikslas yra padėti aukščiausioms audito institucijoms prisitaikyti prie didėjančių joms keliamų reikalavimų, skatinti patirties ir naujovių audito srityje sklaidą" . Limos deklaracija dėl audito principų gairių, priimta IX-ajame INTOSAI kongrese, yra vienas svarbiausių šios organizacijos dokumentų. Limos deklaracijos 15 straipsnis nustato tarptautinis audito institucijų pasikeitimus patirtimi. Šis straipsnis skelbia, kad:1. Tarptautinis pasikeitimas idėjomis ir patirtimi per Tarptautinę aukščiausiųjų audito institucijų organizaciją (INTOSAI) yra priemonė, padedanti aukščiausioms audito institucijoms atlikti savo užduotis. 2. Šis tikslas įgyvendinamas rengiant kongresus, mokymo seminarus kartu su Jungtinėmis Tautomis ir kitomis organizacijomis, regioninėse darbo grupėse ir leidžiant profesinį žurnalą. 3. Pageidautina šias pastangas ir veiklą plėsti ir aktyvinti. Ypač svarbu yra parengti vienodai suprantamą lyginamąja teise paremtą valstybinio audito terminiją. ...

Literatūros šaltiniai 7
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes kontroles tarptautinis koordinavimas.doc (18.6 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti