Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje

Įvadas. Valstybės kontrolės funkcijos ir veikla viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito vaidmuo Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito apimtis ir funkcijos. Vidaus audito skyriaus pareigos ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Valstybės kontrolės vaidmuo vietos savivaldoje. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Kiekvienas pilietis, o ypač valstybės vadovai, pareigūnai ir valdininkai nori ir turi teisę žinoti, ar teisingai skaičiuojamos valstybės gaunamos pajamos, kokios daromos išlaidos, ar tiksliai tvarkoma jų apskaita. Pastarųjų kelių dešimtmečių valstybių valdymo tendencijos rodo, kad ypač svarbu žinoti ne tik kur ir kaip, ar teisėtai leidžiamos valstybės lėšos, bet ar valstybės finansai ir kitas turtas naudojamas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai, ar jis nešvaistomas ir negrobstomas, ar nesavivaliauja valdininkai. Manoma, jog šiuos klausimus gali išspręsti viešoji finansinė kontrolė, kurią vykdo speciali institucija. Lietuvoje viešosios finansinės kontrolės institucija yra Valstybės kontrolė.Pagrindinis šio rašto darbo tikslas yra apžvelgti Valstybės kontrolės vietą Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje. Svarbiausi išsikelti tikslai yra: pateikti Valstybės kontrolės funkcijas bei veiklą Lietuvos viešojo administravimo sistemoje; apžvelgti vidaus audito vaidmenį bei Valstybės kontrolės vaidmenį vietos savivaldoje.Tikslui pasiekti bus pasitelkti tokių autorių darbai, kaip A. Katkaus knyga "Valstybės kontrolė: teisinės padėties ypatumai", Mykolo Romerio Universiteto knyga "Lietuvos administracinė teisė" bei medžiaga, rasta internete. Valstybės kontrolės vaidmuo susideda iš pareigos ir atsakomybės audituoti finansinę atsakomybę bei viešojo administravimo praktikos atitikimą įstatymų reikalavimus. Pagal socialinę paskirtį Valstybės kontrolė yra viešųjų finansų audito konstitucinė institucija, tačiau kaip savarankiška valstybės aparato grandis, ji vykdo tik jai priskirtus ir būdingus specifinius įgaliojimus. Todėl šioje rašto darbo dalyje didžiausias dėmesys bus skiriamas apžvelgti Valstybės kontrolės pagrindines funkcijas ir veiklą Lietuvos viešojo administravimo institucijose.Svarbiausia Valstybės kontrolės institucijos funkcija – kontrolė. Valstybės kontrolės įstatyme Valstybės kontrolė apibūdinama kaip Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, atliekanti kitas jai įstatymu pavestas funkcijas. Pagal Valstybės kontrolės įstatymo 4 straipsnį pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai visuose viešojo administravimo subjektuose yra šie:1. prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas bei užtikrinti, kad valstybinis auditas būtų efektyvus;2. užtikrinti, kad valstybinis auditas atitiktų Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI priimtus tarptautinius standartus.Pagrindinė Valstybės kontrolės institucijos misija yra atlikti nepriklausomą valstybinį auditą. Svarbiausius valstybinio audito subjektus viešojo administravimo institucijose iliustruoja žemiau pateikta lentelė: ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes kontroles vieta Lietuvos viesojo administravimo instituciju sistemoje.doc (19.48 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti