Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas

Institucijos apibrėžtis: Valstybės saugumo departamentas (VSD). Veiklos sritys. Išvados. Siūlymai.
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Pastaruoju metu žiniasklaidoje ypač plačiai diskutuojama apie valstybės saugumo departamento veiklos efektyvumą. Prielaidų diskusijoms išties yra daug. Jų atsiradimas gali būti siejamas su objektyviai egzistuojančiomis sisteminėmis problemomis – menka atskaitomybe, vadovų savivale, politikavimu, korupcinių ryšių išplitimu. Kitos priežastys verčiančios abejoti Valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) veiklos kokybe yra stebėtinai silpna parlamentinė kontrolė, silpnas atskaitingumas, prasti rodikliai tiriant visuomenėje didelio rezonanso sulaukusias bylas (pvz.:liustracijos procesas)Dėl itin specifiškos valstybės saugumo departamento veiklos pobūdžio teko susidurti su ganėtinai apribotu priėjimu prie informacijos šaltinių apie VSD veiklą, tai patvirtino ir interviu su šios institucijos atstovu. Taigi rašant darbą pagrindiniu informacijos šaltiniu buvo lyginamoji internetinių portalų (www.infolex.lt, www.xxiamžius.lt; www.balsas.lt, www.bernardinai.lt ir kt.) ir kitų medijos priemonių turinio (content) analizė kartu pasitelkiant šiuo metu galiojančią teisinę bazę bei paskaitų medžiagą.Rašant darbą pagrindiniu veiklos tikslu išsikėliau: sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti valstybės saugumo departamento veiklos esmę, išskirti efektyvaus veiklos organizavimo ir funkcionavimo problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. Valstybės saugumo departamentas – Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga institucija, viena iš pagrindinių vykdomųjų institucijų, padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą šalyje. VSD sudarymo ir veiklos principai, teisiniai pagrindai, uždaviniai ir funkcijos yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento stautute, Žvalgybos įstatyme bei kituose teisės aktuose. VSD savo veiklą grindžia teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, viešumo ir konfidencialumo, vienvaldiškumo ir kolegialumo derinimu, atsiskaitomumo aukščiausiosioms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms principais. Saugumo departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį su Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. VSD vadovas paprastai yra kviečiamas sprendžiant svarbiausius valstybės gynimo reikalus, įskaitant valstybės institucijų veiklą svarbiausiais valstybės saugumo užtikrinimo ir gynimo klausimais, kuriuos svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Plačiau apie Valstybės saugumo departamento ir kitus Krašto apsaugos ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų statutinius valstybės tarnautojus, jų skaičių, darbo užmokesčio dydį ir kt.informaciją Valstybės tarnautojų registre duomenų nėra. Valstybės saugumo departamentas bendradarbiaudamas su kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis vykdomosiomis institucijomis (STT, Valstybės gynimo taryba, Krašto apsaugos ministerija ir kt.) ir taikydamas specialiąsias priemones (žvalgyba ir kontržvalgyba) vykdo jai skirtus uždavinius – saugo Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką, siekia laiku atskleisti veiklą, kuri kelia grėsmę valstybės saugumui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, valstybės interesams, jos ekonominei ir gynybinei galiai bei įstatymų nustatyta tvarka kovoti prieš tokią veiklą, nustatyti jos atsiradimo priežastis bei sąlygas . Kiekvienais metais VSD Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) teikia praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurią komitetas svarsto uždarame posėdyje. Analogiška ataskaita yra pateikiama ir šalies Prezidentui. VSD veiklos ataskaita nėra skelbiama viešai. ...

Literatūros šaltiniai 11
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes saugumo departamento (VSD) veiklos efektyvumas.doc (80.1 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti