Valstybės sienos apsauga

Įvadas. Valstybės sienos apsaugos raida nuo senovės iki 1940 metų. Valstybės sienos apsauga nuo 1940 m. iki šių laikų. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribos ir apsauga. Pagrindinės VSAT funkcijos. Tarnybos įgaliojimai saugant valstybės sieną. Tarnybos įgaliojimai atliekant asmenų ir transporto priemonių pasienio kontrolę. Tarnybos įgaliojimai užtikrinant pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą. Tarnybos organizacinė struktūra. Tarnybos štabas. Tarnybos rinktinė. Tarnybos užkarda. Tarnybos finansavimas ir kontrolė. Tarnybos pareigūnas , taikomi apribojimai. Bendrieji pareigūnų tarnybiniai įgaliojimai. Tarnybos pareigūnų bendrosios pareigos ir atsakomybė. Tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos, skiriamieji ženklai, specialieji laipsniai, pareigūnų pažymėjimai ir socialinės garantijos. VSAT tarptautinis bendradarbiavimas. Svarbiausieji veiklos akcentai. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės sienos apsauga 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės sienos apsauga 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės sienos apsauga 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės sienos apsauga 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės sienos apsauga 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės sienos apsauga 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės sienos apsauga 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės sienos apsauga 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės sienos apsauga 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės sienos apsauga 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės sienos apsauga 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės sienos apsauga 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės sienos apsauga 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės sienos apsauga 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės sienos apsauga 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės sienos apsauga 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės sienos apsauga 17 puslapis
17 puslapis
Valstybės sienos apsauga 18 puslapis
18 puslapis
Valstybės sienos apsauga 19 puslapis
19 puslapis
Valstybės sienos apsauga 20 puslapis
20 puslapis
Valstybės sienos apsauga 21 puslapis
21 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės žemėlapiuose yra pažymėtos stora raudona linija – tai valstybės sienos ribos. Kiekviena valstybė stengiasi savo sienos ribas saugoti visais įmanomais būdais ir kaip galima profesionaliau.Lietuvoje valstybės sienos apsaugą vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Tai valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą, jos kirtimo kontrolę, piliečių saugumą. Karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. Tarnyba priklauso Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai. Vidaus reikalų ministerija vadovauja valstybės sienos apsaugos politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja. Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. Vidinis tarnybos organizavimas grindžiamas statutiniais pagrindais. Tarnybos pareigūnų statutiniams santykiams reguliuoti, jų tarnybos stažui, kvalifikacijai bei pareigoms žymėti nustatomi tarnybos pareigūnų specialieji laipsniai. Tarnyba yra operatyvinės veiklos subjektas. Įgyvendindama pavestas ikiteisminio tyrimo funkcijas, Tarnyba veikia visoje valstybės teritorijoje. Tarnyba ir jos pareigūnai nedalyvauja politinėje veikloje. Tarnyba yra juridinis asmuo, savarankiškas asignavimų valdytojas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir ženklą.Tarnyba organizuoja ir įgyvendina savo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais. Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir panašiomis kitų valstybių tarnybomis.Šiame darbe aprašysiu Valstybės sienos apsaugos raida nuo senųjų amžių iki šių dienų, pagrindines tarnybos funkcijas ir įgaliojimus. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes sienos apsauga.doc (34.37 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti