Valstybės sienos apsaugos subjektai

Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Užsienio reikalų ministerija. Valstybės saugumo departamentas. Valstybės Veterinarijos tarnyba. Krašto apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija. Muitinė. Nacionalinis Interpolo biuras. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės sienos apsaugos subjektai 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės sienos apsaugos subjektai 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybė – tai suvereni teritorija, politinės valdžios organizacija turinti specialų aparatą, garantuojantį savo paliepimų ar draudimų vykdymą. Po 2001 m. įvykusios reorganizacijos valstybės sienos, kurią sudaro 1615km. sausuma ir 119,6km. jūra, apsaugą, vykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių kontrolę vykdo 7 VSAT rinktinės.Sieną su Baltarusijos Respublika saugo VSAT Ignalinos, Vilniaus, Varėnos ir Lazdijų rinktinės, su Lenkijos Respublika - Lazdijų, su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi - Pagėgių, Lazdijų ir Pakrančių apsaugos rinktinės, su Latvijos Respublika - Pakrančių apsaugos, Šiaulių ir Ignalinos rinktinės. Lietuvos Respublikos jūros sieną ir teritorinius vandenis saugo VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė, kuriai priklauso Klaipėdoje dislokuotas Patrulinių laivų būrys.Ypatingos paskirties objektą - Ignalinos atominę elektrinę - nuo 1996 m. balandžio mėn. saugo Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė.Valstybės sienos apsaugos subjektai yra:Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vyriausybės reikalų ministerijos.Užsienio reikalų ministerija.Valstybės saugumo departamentas.Valstybės veterinarijos tarnyba.Krašto apsaugos ministerija.Sveikatos apsaugos ministerija.Muitinės departamentas.Nacionalinis Interpolo biuras.Tikslas: Plačiau susipažinti su Valstybės sienos apsaugos subjektais bei jų kompetencija.Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. VSAT priklauso Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai. Vidaus reikalų ministerija vadovauja valstybės sienos apsaugos politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja. VSAT savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. Vidinis tarnybos organizavimas grindžiamas statutiniais pagrindais. VSAT pareigūnų statutiniams santykiams reguliuoti, ir jų tarnybos stažui, kvalifikacijai bei pareigoms žymėti nustatomi tarnybos pareigūnų specialieji laipsniai. Tarnyba yra operatyvinės veiklos subjektas. Įgyvendindama pavestas parengtinio tyrimo funkcijas, Tarnyba veikia visoje valstybės teritorijoje. Ši tarnyba ir jos pareigūnai nedalyvauja politinėje veikloje. VSAT yra juridinis asmuo, savarankiškas asignavimų valdytojas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, anspaudą, vėliavą ir ženklą. Tarnyba organizuoja ir įgyvendina savo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.VSAT funkcijos:Saugo valstybės siena sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse.Atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę.Užtikrina pasienio teisinį režimą ir pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktų režimą. Dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos procesų kontrolę.Dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir atlieka kitas įstatymų numatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio ruože.Ginkluotojų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu.Saugodama valstybės sieną VSAT:Įrengia ir prižiūri valstybės sienos ženklus, pasienio patrulio taką, inžinieriaus užtvaras, signalizacijos sistemas, kitus valstybės sienos apsaugos objektus bei įrenginius.Koordinuoja valstybės institucijų veiklą užtikrinant valstybės sienos teisinį režimą.Pagal kompetenciją tiria pasienio incidentus.Neleidžia asmenims ir transporto priemonėms kirsti valstybės sieną nenustatytose vietose ir (ar) pasienio kontrolės punktuose nenustatytu laiku.Nustato bei sulaiko asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kirtusius valstybės sieną.Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka kvotą baudžiamosiose bylose.Užtikrina aplinkos apsaugos režimą valstybės sienos apsaugos objektuose.Saugodama valstybės sieną, tarnyba naudoja reikiamą ginkluotę, technines ir kitas specialiąsias priemones. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes sienos apsaugos subjektai.doc (20.68 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti