Valstybės socialinė politika (2)

Įvadas. Socialinės politikos samprata. Socialinė apsauga. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Darbo politika. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės socialinė politika (2) 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės socialinė politika (2) 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Socialinė politika intervencijas daro į socialinės aplinkos ir materialios aplinkos pagerinimą, ekonominį vystymasi, ekologiją, pajamų gerinimą, darbo klausimus, vaikų apsaugą, moterų lygybę, būsto problemas, švietimą, sveikatą ir kt. Kiekvienos politikos kaip sudedamoji dalis yra socialinė politika. Ši politika įtakoja ir stengiasi pakeisti gyventojų socialinę politiką reikalingi pinigai, dėl to kiekviena valstybė turėtų nuspręsti kam teikia pirmumą – ekonomikos vystymuisi ar socialinei politikai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę valstybės socialinė politika buvo vykdoma dviem pagrindinėmis kryptimis, t.y. formuojant ir įgyvendinant socialinę apsaugą ir darbo politiką. Šiame darbe aptariama valstybės socialinės politikos esmė, analizuojama socialinė apsauga bei darbo politika.Socialinė politika apima visas priemones ir veiksmus, nustatytus atliekamus valstybės, kai žmogus bedarbis, serga, turi invalidumą, mirties atveju, pagalba šeimoms. Tai gali būti įvairios pensijos, pašalpos bedarbiams, šeimoms. Kiekviena politika yra nukreipta pagerinti socialinę ir ekonominę situaciją silpniems žmonėms.Socialinė politika – piniginių išmokų ir paslaugų paskirstymas priklausomai nuo pajamų praradimo arba nemokamas socialinių paslaugų teikimas piliečiams. Valstybės vaidmuo yra svarbiausias priimant įstatymus, kuriais ir reguliuojama socialinė politika. Tačiau socialinio saugumo lygis skiriasi, ir tai lemia istorinis patyrimas, ekonomikos ir demokratijos lygis, gyventojų mentalitetas ir t.t. Valstybės socialinę politiką galima apibrėžti ir plačiau. Valstybės socialinė politika – tai piniginių išmokų ir paslaugų paskirstymas atsižvelgiant į gaunamų pajamų dydį ar jų praradimą arba nemokamą socialinių paslaugų teikimą nepakankamai aprūpintiems piliečiams.Pagrindinis žmonių gyvenimo šaltinis yra darbo pajamos. Tam tikra visuomenės dalis – seni žmonės, invalidai, ligoniai – negali dalyvauti darbo rinkoje. Kitaip juos galima pavadinti socialinės atskirties (marginaline) grupe. Kad galima būtų užtikrinti tokių žmonių normalų gyvenimą, jais turi pasirūpinti valstybė. Tuo tikslu kuriama socialinės apsaugos sistema, kurios esmė – lėšas perskirstyti tarp darbininkų ir nedarbingų asmenų bei gaunančių mažas pajams. Pagrindinis socialinės politikos finansavimo šaltinis – darbdavių įnašai į socialinio draudimo fondus. Dažnai šie fondai sudaro pusę ir daugiau socialinių asignavimų. Biudžeto socialinėms reikmėms lėšas sudaro įvairios pajamos, patenkančios į iždą kaip mokesčiai, rinkliavos, įnašai, atskaitymai, o taip pat darbo užmokesčio, pelno, rentos mokesčių rinkimas. Galima sakyti, kad taip valstybė dalinai kompensuoja darbdaviams mokesčių išrinkimą į biudžetą kitais būdais. Pavyzdžiui, neretai gelbsti stambiausias bankrutuojančias kompanijas, suteikdama lengvatinius kreditus, finansuodama mokslinius - tiriamuosius ir bandomuosius ¬konstruktorinius darbus, suteikdama užsakymus, pirkdama firmų produkciją ir kita. Taigi valstybė disponuoja plačia socialinių paslaugų sistema, kuri padeda mažinti socialines problemas.Lietuvos socialinė politika vykdoma dviem pagrindinėmis kryptimis: 1.formuojant ir įgyvendinant socialinę apsaugą;2.vykdant darbo politikąSocialinę apsaugą sudaro socialinis draudimas ir socialinė parama. Socialinis draudimas – socialinės apsaugos sistemos dalis, finansuojama specialiomis įmokomis ir mokanti su tomis įmokomis susijusias išmokas. Socialinė parama – socialinės apsaugos dalis, taikant šalies gyventojams piniginę ir nepiniginę paramą, įskaitant socialines paslaugas. ...

Literatūros šaltiniai 16
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes socialine politika (2).doc (32.02 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti