Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas

Įvadas. Darbo tikslas – nagrinėti valstybės tarnautojo teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnautojo samprata. Valstybės tarnautojo pareigybės. Priėmimas valstybės tarnautojo pareigoms. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Apribojimai, taikomi valstybės tarnautojui. Valstybės tarnautojo skatinimas ir atsakomybė. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Tema ,,Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas" yra aktuali dėl to tyrinėta bei aprašyta nemažai teisininkų bei teisės srities specialistų. Šiame darbe man bus svarbu išsiaiškinti valstybės tarnautojo sampratą bei jo teisinį reglamentavimą, nes tai yra aktualu ne tik einantiems valstybines pareigas asmenims, bet ir civiliams asmenims, kad jie žinotų, kokias teises turi valstybės tarnautojas, kada jis savo įgaliojimus viršija, neatlieka ar pažeidžia savo einamas tarnybines pareigas.Mano darbo tikslas – nagrinėti valstybės tarnautojo teisinį reglamentavimą.Darbo uždaviniai:1. Išsiaiškinti valstybės tarnautojo sampratą;2. Aprašyti valstybės tarnautojo pareigybes;3. Aptarti valstybės tarnautojo teises ir pareigas;4. Atskleisti apribojimus, kuriuos turi valstybės tarnautojas;5. Išsiaiškinti, kokią turi valstybės tarnautojas atsakomybę bei jo skatinimą;Valstybės tarnautojo samprata teisinėje literatūroje pateikta įvairiais aspektais. Savo darbe skirsiu nemažai dėmesio tam, kad išsiaiškinčiau, palyginčiau įvairių autorių sampratas šios sąvokos aiškinimui. Teisinis reglamentavimas valstybės tarnautojo plačiai ir išsamiai pateiktas Valstybės tarnybos įstatyme. Tačiau, tam kad geriau atskleisti teisinį valstybės tarnautojo reglamentavimą remsiuosi ir kitais įstatymais bei teisine literatūra, kuri nagrinėja valstybės tarnautojų teisinį reglamentavimą.Valstybės tarnautojas, remiantis R. Mockevičiaus sudarytu žodynu yra ,,fizinis asmuo, įgijęs šio ir kitų įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir valstybės (valstybinėse ir savivaldybių) institucijoje ar įstaigose atliekantis viešojo administravimo, ūkinės ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomene". Valstybės tarnautojas dar apibūdinamas, kaip ,,asmuo, kuris atlieka tam tikras pareigas (išskyrus ūkines – technines funkcijas) įstaigoje, įmonėje, organizacijoje ir kuriam atlyginimas mokamas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau neturi valstybės pareigūno įgaliojimų. ...

Literatūros šaltiniai 11 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas.doc (33.11 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti