Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Estijos valstybės tarnautojų pareigas ir teises. Estijos Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Estijos Valstybės tarnautojų veiklos apribojimai. Estijos Valstybės tarnautojų socialines garantijos. Lietuvos ir Estijos valstybės tarnybos panašumai ir skirtumai. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnautojo teisės ir pareigos Estijoje 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Įvairių šalių valstybės tarnautojai turi skirtingas pareigas ir naudojasi nevienodomis teisėmis. Valstybės tarnautojų teisių ir pareigų aspektai domina ne tik teisininkus, bet ir viešojo administravimo etikos tyrinėtojus. Įstatymais, o kartais ir elgesio (etikos) kodeksais reglamentuotos valstybės tarnautojų pareigos kelia tam tikrų reikalavimų jų veiklai. Šios šalies valstybės tarnautojų etikos (elgesio) kodeksai analizuojami atsižvelgiant į jų tikslą, struktūrą, turinį, etikos principus ir įgyvendinimo nuostatas. Šalies pasirinktas valstybės tarnybos modelis teisiškai įtvirtinamas valstybės tarnybos įstatyme.Valstybės tarnybos modelis lemia valstybės tarnautojo veiklą, apimtį ir turinį, daro įtaką valstybės tarnautojų pareigoms bei teisėms Tiek teorinėje, tiek ir praktinėje plotmėje diskutuojant apie valstybės tarnautojų kompetenciją ar profesionalumą, iškyla jų veikimo erdvės (sferos) nustatymo problema. Valstybės tarnautojų atliekamos funkcijos labiausiai lemia jiems identifikuotų pareigų apimtį, nusakant jų veiklos mastą ir bendrus veiklos kriterijus.Darbo objektas- Estijos valstybės tarnybos tarnautojai.Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Estijos valstybės tarnautojų pareigas ir teises.Metodas :1. Mokslinės literatūros analizė 2. Dokumentų analizė3. Lyginamosios analizės metodasValstybės tarnautojai privalo veikti pagal Konstituciją ir kitus įstatymus, reglamentuojančius jų pozicijas. Jie turi atlikti savo pareigas ir funkcijas profesionaliai, laiku ir sąžiningai būdu ir visuomenės labui (t.y. be savo interesų), ir laikytis valstybės tarnautojų etikos kodeksą. Įstatymai valstybės tarnautojams, skirtingai nei eiliniams piliečiams šalies konstitucija, pirmiausia nustato tam tikras pareigas ir tik paskui apibrėžia tam tikras teises. Pirmaeilis valstybės tarnautojų pareigų įvardijimas liudija jų profesionalumo ir kompetencijos svarbą, atliekant aiškiai apibrėžtas funkcijas.Estijoje tebegalioja Valstybės tarnybos įstatymas (State civil service law) priimtas 1995 m.sausio 25 d. [10]12. Jį sudaro 185 straipsniai, padalinti į 14 skyrių: 1.bendrosios nuostatos;2.priėmimas į tarnybą;3.valstybės tarnautojų teisės;4.pareigos tarnybai; 5.administravimo agentūros vidaus procedūrinėstaisyklės;6.skatinimas, tarnautojų karjera ir drausminė atsakomybė;7.tarnautojų vertinimas;8. tarnybinių santykių sustabdymas;9.valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų;10. tarnautojų rezervas;11.tarnybos trukmė;12. tarnybiniai įrašai ir priėmimo registras;13.ginčų sprendimas;14. įgyvendinimo nuostatos;. ...

Literatūros šaltiniai 4 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 5 klasė
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnautojo teises ir pareigos Estijoje.doc (33.67 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti