Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos

Įvadas. Šio rašto darbo tikslas – analizuojant valstybės tarnautojų teises ir pareigas, aptarti kiek atsakomybės principai užtikrinami Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Pareiga mokytis ir teisė į mokslą. Valstybės tarnautojų pareigų ir teisių pusiausvyra. Atsakomybės principai Lietuvos valstybės tarnyboje. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje: teisės ir pareigos 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės tarnautojų darbas pasižymi ypatingu pobūdžiu ir turiniu. Čia yra specifiška tai, kad tarnautojas vykdo valstybės funkcijas, kad jo darbo objektas yra pati valstybė (jos teisinis ir kitoks reguliavimas) ir piliečiai. Valstybės tarnautojas savo darbu užtikrina valstybės stabilumą, jos kaip sistemos vientisumą. Kitaip tariant, šios veiklos tikslas – valstybės gyvybingumo ir tikslų užtikrinimas. O, kad nenukryptų ir užtikrintų visa tai, tarnautojai visuomet turi būti atsakingi prieš piliečius. Valstybės tarnautojams daugiau nei kitiems visuomenės nariams yra keliami aukšti reikalavimai, priskirta daugybė pareigų ir konkrečiai apibrėžtos jų teisės. Taigi, svarbu nustatyti kiek ir kaip šiuo metu yra reglamentuotos valstybės tarnautojų teisės ir pareigos Lietuvoje bei kiek užtikrinta atsakomybė valstybės tarnyboje. Šiuo darbu bus stengiamasi į visą tai atsakyti. Teorinių darbų apie valstybės tarnautojų teisių ir pareigų aspektus nėra daug. Rašant šį darbą buvo remtasi net dviem J. Palidauskaitės straipsniais, kurie vienu ar kitu aspektu paliečia valstybės tarnautojų teises ir pareigas. Straipsnyje "Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" autorė lygino minėtų šalių tarnautojų teises ir pareigas, kuo panašios, kuo skiriasi ir kuo savitos. Be abejo šiuo aspektu išskirta ir Lietuva, kuo ji išsiskiria šių šalių kontekste. Kitas autorės straipsnis "Valstybės tarnautojų veiklos teisinis reglamentavimas: etinis aspektas" orientuotas į teisės aktus, kurie reglamentuoja valstybės tarnautojų veiklą. Šiam straipsniui būdinga istorinė teisės aktų apžvalga. Taip pat remtasi A. Vaišvilos vadovėliu "Teisės teorija", kuris skirtas teisės studentams, tačiau šiame darbe jis panaudotas dėl to, jog jame be daugybės kitų dalykų rašoma apie teises ir pareigas, bei jų tarpusavio pusiausvyrą. Žinoma šiame darbe taip pat buvo naudojamasi Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojų pareigas bei teises. Esminis ir svarbiausias šiame darbe naudotas įstatymas – LR valstybės tarnybos įstatymas (tiksliau jo redakcijos), kuris nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. Šio rašto darbo tikslas – analizuojant valstybės tarnautojų teises ir pareigas, aptarti kiek atsakomybės principai užtikrinami Lietuvos valstybės tarnyboje.Darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:1. išskirti valstybės tarnautojų pareigas, reglamentuotas Lietuvos teisės aktuose, bei apžvelgti jų kiekybinę ir kokybinę kaitą;2. išryškinti valstybės tarnautojams suteiktas teises ir jų apribojimus, taip pat apžvelgti jų (teisių) kiekybinę ir kokybinę kaitą;3. nustatyti valstybės tarnautojų teisių ir pareigų pusiausvyrą Lietuvoje;4. apibrėžti atsakomybės principus Lietuvos valstybės tarnyboje.Darbas atliktas naudojant aprašomąjį ir lyginamąjį metodus. ...

Literatūros šaltiniai 14 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnautoju atsakomybe Lietuvoje teises ir pareigos.doc (31 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti