Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas

Įvadas. Darbe nagrinėjama Valstybės tarnautojų karjeros samprata, jos reikšmė, kokiais pagrindiniais principais vadovaujamasi, koks valstybės tarnautojų administracinis ir teisinis statusas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas ir jo tikslas. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas 11 puslapis
11 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės tarnautojas – tai fizinis asmuo, įgijęs LR valstybės tarnybos ir kitų įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose atliekantis viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei. Taigi valstybės tarnyba yra vienas svarbiausių administracinės teisės institutų. Tai sudėtingas, kompleksinis teisės institutas, kurį sudaro ne tik administracinės teisės, bet ir kitų teisės sistemos rūšių (šakų) – konstitucinės, darbo, socialinės apsaugos, civilinės teisės – normų reguliuojami visuomeniniai santykiai. Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma. Šiame darbe nagrinėjau Valstybės tarnautojų karjeros sampratą, jos reikšmę, kokiais pagrindiniais principais vadovaujamasi, koks valstybės tarnautojų administracinis ir teisinis statusas, kaip vertinama valstybės tarnautojo veikla, ir galiausiai kaip valstybės tarnyba yra valdoma, kas ją valdo, kokias funkcijas atlieka valdydami.Ruošdama darbą naudojausi įvairia literatūra: Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Autorių kolektyvo išleistu vadovėliu ,,Lietuvos administracinė teisė. Bendroji dalis", Andriuškevičiaus A. Administracinės teisės principai ir normų ribos", Čiočio P. ,,Teisės pagrindai", Laurinavičiaus A. ,,Tarnybinė teisė: statutinės valstybės tarnybos teisinis reguliavimas", Tuleikienės L. ir kt. autorių leidiniu ,,Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas praktikoje" ir kt. Šiuose leidiniuose radau reikalingos informacijos šiam darbui, galėjau išsamiai panagrinėti valstybės tarnautojų teisinę padėtį, valstybės tarnautojų karjeros sampratą, karjeros vertinimo ypatumus bei analizuoti valstybės tarnybos valdymo funkcijas. ...

Literatūros šaltiniai 9 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnautoju karjera ir valdymas.doc (23.54 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti