Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė

Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindus, rūšis ir jų charakteristiką, bei teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. Valstybės tarnybos samprata. Tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindas. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų valstybės tarnyboje rūšys ir charakteristika. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tvarka ir trūkumai. Valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 17 puslapis
17 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 18 puslapis
18 puslapis
Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės tarnyba susijusi su valstybės tarnautojo viešojo administravimo veikla valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu.Lietuvos Respublikoje valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus ir karjeros principais.Valstybės tarnautojas, kaip valdžios atstovas, bendrauja su žmonėmis, vienaip ar kitaip daro jiems įtaką, nustato tam tikrus socialinės raidos ir visuomeninio gyvenimo tikslus, uždavinius bei kryptis.Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų.Pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo VII skirsnio 28 straipsnį, valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Už valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami materialinėn atsakomybėn. Savarankiška tarnybinių nuobaudų sistema įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose, įtvirtinta jų skyrimo tvarka leidžia kalbėti apie tarnybinę atsakomybę kaip apie savarankišką teisinės atsakomybės rūšį .Darbo objektas - visuomeniniai santykiai atsirandantys tarp valstybės tarnautojo ir valstybės, valstybės tarnautojui padarius tarnybinį (drausminį) nusižengimą.Darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindus, rūšis ir jų charakteristiką, bei teisinį reglamentavimą. Darbo uždavinys – trumpai apibūdinti kas yra valstybės tarnyba ir sąlygų kurioms esant atsiranda valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. ...

Literatūros šaltiniai 16 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnautoju tarnybine (drausmine) atsakomybe.doc (29.82 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti