Valstybės tarnyba

Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnautojo sąvoka ir klasifikavimas. Konstitucinė Lietuvos Respublikos (LR) piliečio teisė stoti į valstybės tarnybą. Priėmimo sąlygos. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės tarnyba 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnyba 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnyba 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnyba 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnyba 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnyba 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnyba 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnyba 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnyba 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnyba 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnyba 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnyba 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnyba 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnyba 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnyba 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnyba 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnyba 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Nė viena Lietuvos teisės mokslo sritis šiandien taip nestokoja teisės literatūros ir mokslinio įdirbio kaip teisės teorija. Šis stygius ypač išryškėja dabar, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir kilus reikalui kurti nacionalinę teisinę sistemą, laisvą nuo politinio diktato ir orientuotą į demokratinės visuomenės teisinio reguliavimo poreikius [6, 13 psl]To priežastys įvairios. Viena iš jų glūdi ir pačiame teisės moksle. Tai etatistinė (normatyvistinė) teisės samprata, iki šiol vyravusi Lietuvos jurisprudencijoje ir pozityviojoje teisėje, teise laikiusi bet kokį valdžios imperatyvą, paverstą privalomo elgesio taisykle. Teisės esmės klausimai buvo tarsi "išimti" iš jurisprudencijos kompetencijos. Atskirta nuo autentiškos teisės sampratos ir pritaikyta prie praktinių totalitarinio režimo poreikių, prie einamosios politikos, jurisprudencija virto jo praktinio įtvirtinimo ideologija, normine sistema: visa teisinė sistema buvo to režimo kūrinys ir tiesiogiai jam tarnavo. Todėl suprantama, kodėl šiandien, pasikeitus vertybių sistemai ir atsiradus kitokiam socialiniam užsakymui, kitokios teisės sampratos poreikiui, buvusi ideologiškai "drausminga" ir normatyvizmo idėjiškai nuskurdinta jurisprudencija turi bene daugiausiai metodologinio pobūdžio problemų. Pirmiausia jai tenka įveikti subjektyvistinę teisės sampratą, kildinti teisę ne tiek iš valstybės valios, kiek iš visuomenės, paties asmens kultūrinio aktyvumo, mainų lygiavertiškumo, t. y. iš visuomenės vertybių, kurios būtų privalomos ir įstatymų leidėjui, saistytų jo valią, neleistų bet kurio įstatymų leidėjo paliepimo, įforminto įstatymu, laikyti teise [6, 14 psl]. Terminas "valstybės tarnyba" vartojamas siaurąja ir plačiąja prasme. Plačiąja žodžio prasme valstybės tarnyba suprantama kaip tarnautojo veikla bet kuriose valstybės organizacijose: valstybės valdžios institucijose, valstybės įmonėse ir įstaigose. Siaurąja prasme valstybės tarnyba - tarnautojo darbas tik įstatymu apibrėžtose valstybės institucijose, nes ne visi asmenys, užimantys pareigas valstybės institucijose, yra valstybės tarnautojai [6, 17 psl].Darbo tikslas – išnagrinėti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą.Šiam tikslui sprendžiami šie uždaviniai:remiantis LR Konstitucija paanalizuoti stojimo į valstybės tarnybą teises ir priėmimo sąlygas;remiantis 2002 (Nr. 45-1708) ir 1999 (Nr. 66-2130) metų Valstybės tarnybos įstatymų Redakcija, taip pat 1995 Valdininkų įstatymu (Nr. 33-759) palyginti valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sampratos evoliuciją, valstybės tarnautojo tarnybinę atsakomybę;remiantis teisiniu reguliavimu palyginti valstybės tarnautojo teises ir pareigas.Aptarti kokios valstybinės institucijos atsakingos už LR tarnybą ir kokias funkcijas jos atlieka;Tyrimo objektas - Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba, priėmimo sąlygos, evoliucijos samprata, tarnautojo pareigos ir teisės, tarnybinė atsakomybė.Nagrinėjamos problemos aktualumas – palyginti buvusius ir esamus įstatymus, įvertinti pasikeitimus – privalumus ir trūkumus.Tyrimo metodika - Valstybės tarnybos įstatymų Redakcijų (galiojanti 2002, Nr. 45-1708 ir buvusios 1995, Nr. 33-759 ir 1999, Nr. 66-2130) analizė ir palyginimas. ...

Literatūros šaltiniai 9
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnyba.doc (26.33 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti