Valstybės tarnybos garantijos

Įvadas. Valstybės tarnautojų atostogos. Atostogos dėl karjeros valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės socialinis draudimas, sveikatos draudimas ir pensijos. Išeitinės išmokos ir kompensacijos. Tarnybos stažas. Kompensacijos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnams, muitinės postų pareigūnams ir muitinės pareigūnams, atliekantiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą. Kitos garantijos. Garantuojamas darbo užmokestis. Garantuojamas einamos pareigos.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybės tarnybos garantijos 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 17 puslapis
17 puslapis
Valstybės tarnybos garantijos 18 puslapis
18 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės tarnybos įstatymas yra pagrindinis valstybės tarnautojų santykius reglamentuojantis teisės aktas. Siekiant veiksmingos valstybės tarnybos, sąmoningų valstybės tarnautojų, būtina išmanyti valstybės tarnybos veikimo principus, supažindinti valstybės tarnautojus su jų teisėmis ir pareigomis, pagrindinėmis įstatymo sąvokomis ir apibrėžimais, taip pat ir svarbiausiomis įstatymo lydimųjų aktų nuostatomis, jų poveikiu valstybės valdymui.Valstybės tarnybą, kaip valstybės teisėsaugos instituciją, kurios darbuotojų socialinės garantijos turėtų būti prilyginamos kitų teisėsaugos institucijų darbuotojų garantijoms. Priešingu atveju būtų pažeistas asmenų lygybės principas teikiant privilegijas dėl socialinės padėties.Šiame darbe stengsiuosi apžvelgti Valstybės tarnybos garantijas, bei jas palyginti su Muitinės statute minimomis garantijomis, bei atrasti esminius tarp jų esančius skirtumus. Darbo atostogų rūšys ir jų bendra charakteristika. Atostogas dėl asmeninių aplinkybių, jų suteikimo ir valstybės tarnautojo statuso atkūrimo tvarką. Kitas valstybės tarnautojų socialinės garantijas: einamų pareigų ir vidutinio darbo užmokesčio palikimas valstybės tarnautojui nesant darbe dėl tam tikrų aplinkybių, socialinis, sveikatos draudimas ir kt. Valstybės tarnautojų atostogų rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas nustato LR valstybės tarnybos ir kiti įstatymai. Muitinės pareigūnų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus (taikant suminę darbo laiko apskaitą, nustatant nepertraukiamo poilsio trukmę ir kt.) nustato Muitinės departamento generalinis direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais.Valstybės tarnautojui kasmet suteikiamos 28 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, o turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą suteikiamos papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos, Kitokie atostogų suteikimo terminai minimi Muitinės statute, muitinės pareigūnams suteikiamos 30 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, o bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 45 kalendorinės dienos. Į tarnybos muitinėje stažą kasmetinių atostogų trukmei nustatyti įskaitomas ir pareigūno tarnybos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas, nustatytas Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnybos garantijos.doc (24.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti