Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai

Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Jungtinės karalystės valstybės tarnyba. Struktūra ir personalas. Valstybės tarnybos reformos. Gladstono iniciatyva. Profesionali valstybės tarnyba. Posūkis nuo tradicinės biurokratinės valdymo sistemos. Fultono ataskaita. "Naujoji dešinė": konservatorių reformos. "Naujoji kairė" : leiboristų reformos. Lietuvos valstybės tarnybos reformos. Jungtinės karalystės ir lietuvos valstybės tarnybose įvykdytų reformų palyginimas. Išvados ir rekomendacijos.
1 atsiliepimai
Apimtis
28 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 17 puslapis
17 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 18 puslapis
18 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 19 puslapis
19 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 20 puslapis
20 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 21 puslapis
21 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 22 puslapis
22 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 23 puslapis
23 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 24 puslapis
24 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 25 puslapis
25 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 26 puslapis
26 puslapis
Valstybės tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinėse demokratijose: resursai ir prioritetai 27 puslapis
27 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybės tarnyba – tai viešąjį administravimą vykdanti organizacija, kuri yra tiesiogiai pavaldi politinei valdžiai ir padeda vyriausybei vykdyti viešosios politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesą. Valstybės tarnyba yra sistema, o tuo pačiu ir valstybės valdymo sistemos posistemė, aptarnaujanti vyriausybę įsakymų ir kitų teisinių aktų ruošime bei priimtų vykdyme. Todėl nuo valstybės tarnybos veiklos priklauso, ar sėkmingai vyriausybė įgyvendina savo politikas. Nepaisant to, kad valstybės tarnyba dalyvauja politiniame procese ji turi išlikti neutrali, t.y. tarnauti bet kurios partijos ar koalicijos valdančiajai vyriausybei, tuo būdu užtikrindama valstybės valdymo tęstinumą.Valstybės viešasis administravimas ir valstybės tarnybos yra neatsiejamos sąvokos. Jų raida priklauso nuo istorinių, kultūrinių, ekonominių, geopolitinių ir kitų šalies aplinkybių. Šiuolaikinių valstybės tarnybų palyginimas yra labai sudėtingas procesas, nes kiekvienoje šalyje valstybės tarnyba skiriasi sudėtimi, struktūriniu ir funkciniu požiūriais. Be to, jos nėra ir negali būti vienalytės dėl pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai greitai kintančių normatyvinių paradigmų.Beveik 150 metų Britanija tarp anglosaksiškų (įvairioje literatūroje vartojami terminai "angloamerikietiškų" ir "anglofoniškų") valstybių buvo valstybės tarnybos modelio pokyčių lyderė, dariusi įtaką kitoms šitos grupės valstybėms ir netgi kitos sistemos valstybėms. Britanija neišgyvena politinių režimų kaitos, nes išlieka konstitucinė monarchija su vyriausybine reprezentacija. Tačiau nuo 1960 m. kiekviena vyriausybė daugiau ar mažiau reformavo valstybės tarnybą naujojo viešojo valdymo kryptimi. Vėberinė hierarchinė valstybės tarnybos sistema buvo sukurta jau XIX amžiuje, o naujosios viešosios vadybos elementai, pasitelkus ekspertus ir vadovaujantis jų išvadomis, pradėti diegti dvidešimtojo amžiaus septintajame dešimtmetyje.Tuo tarpu po valstybės atkūrimo Lietuva išgyveno dramatišką politinės santvarkos transformaciją. Dažnos vyriausybių ir nenuoseklios viešosios politikos kaitos pereinamuoju laikotarpiu, nuosavybės perskirstymo veikiau nei skaidraus privatizavimo procesas savaip koregavo viešojo sektoriaus darbotvarkes. Stojimas į NATO ir Europos Sąjungą priverstinai stimuliavo neatidėliotiną valstybės tarnybos pertvarką. Didelis iššūkis buvo stojimo į Europos Sąjungą reikalavimai administracinių funkcijų harmonizavimui. Tuo būdu buvo pradėta vykdyti valstybės tarnybos reforma, sukurta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos teisinė bazė. Tačiau valstybės tarnybai iki šiol nekeliamas pagrindinis šio laikmečio – taupumo, našumo, efektyvumo – reikalavimas.Darbe naudojami pirminiai teisės aktai, antriniai lyginamosios analizės literatūros šaltiniai.Temos aktualumas: Jungtinės Karalystės ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos visais aspektais priklauso skirtingoms kategorijoms. Lietuva yra tranzitinės demokratijos šalis, o KJ – stabilios demokratijos. Tačiau Jungtinės Karalystės valstybės tarnybos, kaip inovacijų viešajame administravime lyderės, reformų patirtis gali būti panaudojama Lietuvos valstybės tarnybos atžvilgiu. Pasaulinės ekonominės krizės akivaizdoje vadybinės Jungtinės Karalystės reformos gali tapti sektinu pavyzdžiu. Šiame darbe bus tiriamos abiejų šalių valstybės tarnybų reformos, prielaidos jų vykdymui bei įgyvendinimo rezultatai.Tyrimo objektas: Jungtinės Karalystės ir Lietuvos valstybės tarnybų pokyčiai reformų pasekmėje.Darbo tikslas – ištirti Jungtinės Karalystės ir Lietuvos valstybės tarnyboje įvykdytas ir tebevykdomas reformas, atlikti lyginamąją analizę ir pateikti pasiūlymus reformos krypčiai.Darbo uždaviniai:1. Ištirti Jungtinės Karalystės valstybės tarnybos sistemą, joje įvykdytas reformas: varomąsias jėgas, rezultatus ir išdavas.2. Atlikti Lietuvos valstybės tarnybos raidos po nepriklausomybės atkūrimo analizę ir vykdomų reformų vertinimą.3. Pateikti iš palyginimo kylančius reformų krypties pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos valstybės tarnybai.Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, statistinių duomenų, elektroninių periodinių leidinių analizė, teminis interneto monitoringas ir lyginamoji analizė. ...

Literatūros šaltiniai 18 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnybos reforma stabiliose ir tranzitinese demokratijose resursai ir prioritetai.doc (46.83 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti