Valstybės tarnybos valdymas

Įvadas. Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybė tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka ir priėmimas, teisės ir pareigos. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės tarnybos valdymas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės tarnybos valdymas 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Jau iš pavadinimo galima numatyti apie ką bus kalbama šiame referate – Valstybės tarnyba. Manau kiekvienam vien žodis – Valstybė iškarto asocijuojasi su jų gimtąja tėvyne, o tarnyba asmeniškai man asocijuojasi su patarnavimu kažkam, todėl sujungus šiuos žodžius gaunasi įdomus junginys, kurį manau daugelis apibrėžtų skirtingai, aš šiame savo darbe bandysiu paaiškinti, kaip aš supratau kas tai yra Valstybės tarnyba, kokios jos rūšys, kaip jos apibrėžimus vertina skirtingi autoriai, kokiais pagrindiniais principais ji vadovaujasi, kokių lygių darbuotojai ten dirba ir kaip jie yra klasifikuojami, koks jų administracinis ir teisinis statusas, kaip valstybės tarnautojai atrenkami ir priimami į valstybės tarnybą ir galiausia kaip ta visa valstybės tarnyba yra valdoma, kas ją valdo, kokias funkcijas atlieka valdydami.Valstybė pasak Laimos Andrikienės, tai pirmiausia žmonės, o tarnyba, tarnavimas žmogui, valstybės piliečiams yra labai svarbus ir kilnus darbas, kurį reikia stengtis atlikti kuo geriau.Tarnyba, tai viena svarbiausių žmonių , o taip pat ir visuomenės bei valstybės tikslingos veiklos rūšių. Ši sąvoka suvokiama įvairiai:kaip žmonių veiklos rūšis, kaip socialinis teisinis institutas, kaip valstybės institucijų sistema. Dabartinis lietuvių kalbos žodynas tarnybą apibrėžia kaip paslaugų sistemą, įmonę, tarnavimą. Enciklopedijose pateikiamas ir kitoks apibūdinimas: ".. iš sutarties arba iš kito pagrindo kilusi teisinė pareiga, ką kiekvieno naudai veikti, atlikinėti...". Tarnyba sudaro valdymo esmę, be jos nebūtų įmanoma įgyvendinti valstybinio valdymo. Vienos tarnybos priklauso privatinės teisės santykių sričiai, kitos gi- viešosios teisės, kaip antai valstybės tarnyba.Valstybės tarnyba gali būti nagrinėjama įvairiais aspektais, kaip, pavyzdžiu, socialiniu(asmenų, užimančių pareigas valstybės institucijose valstybės pavedimu atliekama naudinga veikla), politiniu (veikla, kuria reorganizuojama valstybės politika), sociologiniu (valstybės funkcijų, valstybės institucijų kompetencijos praktinis įgyvendinimas bei efektyvumo nustatymas), organizaciniu (valstybės tarnyba kaip sistema, susidedanti iš valstybės aparato struktūrinių – funkcijų elementų), moraliniu (valstybės tarnybos moralinių pagrindų nagrinėjimas), ir svarbiausia, - teisiniu (valstybės tarnyba – kompleksinis teisinis institutas, kurio teisės normomis reglamentuojami valstybiniai – tarnybiniai santykiai). Egzistuoja įvairūs valstybės tarybos apibūdinimai. Pasak J.N. Starilovo, valstybės tarnyba plačiąja teorine prasme – "....valstybės organų kadrų valdymo funkcijos įgyvendinimas ir praktinė veikla visų asmenų, gaunančių atlyginimą iš valstybės biudžeto...". Kai kurie rusų autoriai, kaip A.P.Aliochin ir J.M.Kozlov, valstybės tarnybą plačiąja prasme supranta kaip valstybės tarnautojų pareigų vykdymą valstybinėse organizacijose ( valstybės valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose). Siaurąja prasme , anot autorių, valstybės tarnyba susideda iš valstybės tarnautojų pareigų vykdymo tik valstybinės valdžios institucijose. Dar galima priskirti ir asmenis, vykdančius vietos savivaldos institucijų jiems paskirtas funkcijas. V.M.Manochin kritikuoja šį apibrėžimą, kai apsiribojama tik valstybės tarnautojų veikla, susijusia su pareigybinių funkcijų realizavimu, nes tai neatspindi valstybės organizuojančio vaidmens šio instituto funkcionavimui. Pasak pastarojo autoriaus, valstybės tarnyba – tai"...viena iš valstybės veiklos sričių , apimanti valstybės institucijų ir kitų įstaigų personalo (organizacijų asmeninės sudėties) organizavimą ir teisinį reguliavimą, o taip pat ir pati šio personalo veikla praktiška įgyvendinant valstybės pavestas funkcijas bei uždavinius...". ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes tarnybos valdymas.doc (17.21 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti