Valstybės valdymas

Valdžios samprata. Lyderio problema. Valdžios šaltiniai arba valdžios reiškimosi formos. Atskiros valdžios rūšys.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės valdymas 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės valdymas 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės valdymas 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės valdymas 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės valdymas 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės valdymas 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valdžia-socialinis reiškinys, būdingas kiekvienai žmonių bendrijai, kurioje vieni asmenys vadovauja kitiems, o pastarieji paklūsta pirmųjų nurodymams. Valdžia-gebėjimas valdyti, duoti nurodymus, priversti paklusti savo valiai. Valdžios, kaip ir lyderio, įtakos problema išsirutuliojo jau labai seniai, pradedant akmens amžiumi, kai susiformavo pirmosios žmonių bendruomenės. Net ir pirmykščiams žmonėms buvo būtina savo gyvenimą organizuoti, reguliuoti ir tvarkyti; lyderis ar valdžia buvo reikalinga tam, kad jie išgyventų, išliktų, kad nebūtų užgožti kitų genčių, kad sugebėtų plėsti savo bendruomenę ir tobulėti. Bėgant amžiams valdžios galia tik didėjo, jos dėka kūrėsi miestai, valstybės, tobulėjo technika. Per tiek metų valdžia sugebėjo pasireikšti įvairiapusiškai: ir prievarta, ir susitarimu. Nepaisant to valdžios reikšmė ir galia neišblėso ir nenuvertėjo, nors toks tobulas šiuolaikinis pasaulis, valdžios problema dar vis aktuali ir būtina. Ypač tai svarbu mūsų valstybei, dar tik taip neseniai gavusiai galimybę būti valdomai nepriklausomos, teise paremtos valdžios. Todėl šiame darbe panagrinėsiu tris leidinius: Broniaus Neverausko ir Jono Rastenio "Vadybos pagrindai", Gedimino Vitkaus "Politologija" ir Felikso Žigaro "Politologija". Pagal šių leidinių autorių pažiūras ir skirtumus savo darbą suskirsčiau į kelias dalis: Valdžios samprata Lyderio problema Valdžios šaltiniai arba valdžios reiškimosi formos Atskiros valdžios rūšysVALDŽIOS SAMPRATA:• Pirmojo šaltinio autoriai tiksliai ir aiškiai neapibrėžia, kas tai yra valdžia, jie tik paneigia, kad "valdžia yra galimybė primesti savo valią, neatsižvelgiant į kito žmogaus jausmus , norus ir sugebėjimus". Jie teigia, kad "valdžia ir įtaka visada priklauso nuo asmenybės kuriai įtaka yra daroma, nuo situacijos ir vadovo sugebėjimų. Absoliučiai realios valdžios nėra, nes niekas negali paveikti visų žmonių visais atvejais".• Gediminas Vitkus savo veikale apibrėžia valdžios sampratą: "Valdžia yra ypatingas žmonių tarpusavio santykis, kada vienas žmogus paklūsta kito žmogaus valiai".• Feliksas Žigaras teigia: "Valdžia-tai sugebėjimas primesti ir įvykdyti savo valią, t.y. paveikti žmones taip, kad jie elgtųsi kaip norima, kaip naudinga".Kaip matome, visi trys šaltiniai gana skirtingai traktuoja valdžios sampratą. Ryški priešprieša tarp pirmojo ir trečiojo šaltinių: pirmasis atmeta tai, ką teigia trečiasis. Pirmuoju požiūriu, valdžia gali kisti priklausomai nuo situacijos ir vadovo sugebėjimų, o trečiuoju požiūriu valdžia traktuojama, kaip primestinė valia, galima sakyti, atmetamas susitarimas. O Gediminas Vitkus valdžią apibūdina kaip tarpusavio santykį, todėl galbūt šis požiūris artimesnis pirmajam, nes tarpusavio santykiai, kaip ir valdžia, priklauso nuo situacijos, todėl gali būti paremti ir prievarta, ir taika.Labai svarbu paminėti, jog Feliksas Žigaras savo veikale "Politologija" dar išskiria keletą valdžios apibrėžimų rūšių:1. Bihevioristinis: valdžia yra elgesio pakeitimo galimybė.2. Teleologinis:valdžia yra konkrečių rezultatų pasiekimas.3. Instrumentinis:valdžia-tai galimybė panaudoti prievartą.4. Struktūrinis:valdžia-tai ryšių tarp valdančių ir valdomųjų nustatymas.5. Konfliktinis:valdžia-tai sprendimai, reguliuojantys gėrybių paskirstymą konfliktinėse situacijose.Kaip matome yra labai sunku apibrėžti, kas tai yra valdžia. Ir reikėtų sutikti su ta nuomone, kad valdžia priklauso nuo konkrečios situacijos ir aplinkybių.Valdžios fenomeno suprasti neįmanoma, neišsiaiškinus valdžios subjekto sąvokos, t.y. nesupratus, kas valdo, kas turi teisę įsakinėti. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes valdymas.doc (19.47 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti