Valstybės valdžios sistema

Įvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario pareigos. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidento statusas. Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis ir jos formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas. Vyriausybės atsistatydinimas. Išvados. Konstitucinis teismas.
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Valstybės valdžios sistema 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės valdžios sistema 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės valdžios sistema 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės valdžios sistema 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės valdžios sistema 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės valdžios sistema 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės valdžios sistema 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės valdžios sistema 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės valdžios sistema 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės valdžios sistema 10 puslapis
10 puslapis
Valstybės valdžios sistema 11 puslapis
11 puslapis
Valstybės valdžios sistema 12 puslapis
12 puslapis
Valstybės valdžios sistema 13 puslapis
13 puslapis
Valstybės valdžios sistema 14 puslapis
14 puslapis
Valstybės valdžios sistema 15 puslapis
15 puslapis
Valstybės valdžios sistema 16 puslapis
16 puslapis
Valstybės valdžios sistema 17 puslapis
17 puslapis
Valstybės valdžios sistema 18 puslapis
18 puslapis
Valstybės valdžios sistema 19 puslapis
19 puslapis
Valstybės valdžios sistema 20 puslapis
20 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybinė valdžia – tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus įgaliojimus turinčias institucijas svarbiausias būdas. Valstybinę valdžią realizuoja įstatymų leidžiamieji, vykdomieji ir teismo organai. Pagrindinis teisinės valstybės organizacijos principas yra valdžių paskirstymas.Šiame darbe bus kalbama apie Lietuvos Respublikos Valstybinę valdžią, tačiau pirmiausia reikėtų išsiaiškinti keletą sąvokų, susijusių su šia tema.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje sakoma, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Toks demokratiškas valdžių pasiskirstymo principas nustato kiekvienos institucijos valdinių įgaliojimų ribas, kad tuo būtų užtikrinta laisva pilietinės visuomenės raida, užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimams valdžia bei galimybei sukoncentruoti valdžią vieno asmens ar institucijos rankose.Seimas – atstovauja tautos suverenitetą ir tik jis vienas gali išreikšti tautos valią įstatymų forma.Prezidentas – demokratinių valstybių atstovas, aukščiausiasis pareigūnas valstybės institucijų, vykdančių aukščiausiąjį atstovavimą šalies viduje ir tarptautiniuose santykiuose.Vyriausybė – tai valstybės aikščiausioji kolegiali vykdomosios valdžios institucija. Apie tai plačiau bus rašoma šiame darbe.Darbo objektas – valstybės valdžios organai: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Seimas.Darbo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Vyriausybės, kaip valdžios, sistemą bei jų vykdomų funkcijų reikšmingumą.Kiekviena valstybė savo funkcijas įgyvendina per valstybės valdžios institucijų sistemą. Valstybės valdžia - tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus įgaliojimus turinčias institucijas svarbiausias būdas. Valstybės valdžios institucijos gana įvairios, nes jos atlieka skirtingas funkcijas. Jas galima klasifikuoti įvairiais pagrindais: pagal valstybės veiklos pobūdį - į politines, socialines, ekonomines, ūkines; pagal formavimo tvarką- į renkamąsias, skiriamąsias ir t. t.Demokratinėse šalyse valstybės valdžios institucijų organizavimo pagrindinis principas yra valdžių padalijimo į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę, kurios yra visiškai savarankiškos ir nepriklausomos, teorija. Toks valdžių padalijimo principas grindžiamas tuo, kad valstybėje būtina atlikti tris funkcijas: įstatymų priėmimą, jų vykdymą ir teisingumo įgyvendinimą, t. y. žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, teisės pažeidėjų nubaudimą, problemų, konfliktų, susijusių su įstatymų taikymu, sprendimą. Kiekvienai valstybės valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti kompetencija, kurios ribų negalima viršyti, apibrėžiama jų tarpusavio sąveika.Toks valdžių pasidalijimo principas užtikrina laisvą pilietinės visuomenės raidą, užkerta kelią galimiems piktnaudžiavimams valdžia, neleidžia sukoncentruoti ir monopolizuoti ją vieno asmens ar vienos institucijos rankose. Ne mažiau svarbu, kas šios atskiros valdžios šakos gali kontroliuoti viena kitą ir riboti viena kitos galias. ...

Literatūros šaltiniai 1
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes valdzios sistema.doc (29.84 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti