Valstybės valdžios sistemos

Įvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vyriausybė. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybės valdžios sistemos 1 puslapis
1 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 2 puslapis
2 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 3 puslapis
3 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 4 puslapis
4 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 5 puslapis
5 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 6 puslapis
6 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 7 puslapis
7 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 8 puslapis
8 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 9 puslapis
9 puslapis
Valstybės valdžios sistemos 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Teisė- tai visuma valstybės sankcionuota tvarka, o valstybė nustato ir palaiko šią tvarka.Valstybė egzistuoja neamžinai. Ilgą laiką-tūkstantmečius- žmonės gyvavo natūralioje aplinkoje, buvo susilieję su gamta ir nesiskyrė nuo jos. Žmogų atskirti nuo gamtos padėjo ilgaamžė kasdienė jo veikla. Valdžia tada būdavo grindžiama autoritetu, o ne prievarta. Per visą pasaulio istoriją egzistavo daugybė valstybės valdymo formų tokios kaip: feodalinė, autoritarinė, kapitalistinė, parlamentinė ir kt. Pirmųjų valstybių atsiradimo pradžia laikomas5-4 tūkstantmetis prieš Kiristų Lietuvos valstybė susikūrė 13 amžiuje po Kristaus. Ji pergyveno ir kryžiuočių puolimus ir Hitlerio bei sovietų sąjungos priespaudą. Dabar mes gyvename laisvoje šalyje – Prezidentinėje parlamentinėje Lietuvos Respublikoje. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi žinoti savo valstybės valdžios sistemą. Todėl šio referato tikslas yra pristatyti Lietuvos Respublikos valdžios sistemą. Valstybės valdžia –tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus įgaliojimus turinčias institucijas svarbiausias būdas. Valstybinę valdžią realizuoja įstatymų leidžiamieji, vykdomieji ir teismo organai (institucijos). Pagrindinis teisinės valstybės principas, yra valdžios paskirstymas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 5 straipsnyje yra sakoma, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija.Kiekvienas demokratinės šalies valstybinės valdžios institucijų sistemoje ypatingą vietą užima gyventojų renkamas atstovaujamasis ir įstatymų leidžiamasis organas- parlamentas. Parlamentas atstovauja tautos suverenitetui ir tik jis vienas gali išreikšti tautos valią įstatymų forma. Priklausomai nuo konkrečios valstybės santvarkos formos parlamentas gali būti sudarytas iš vienų ar dviejų rūmų. Vienų rūmų parlamentas yra ir Lietuvos Respublikos Seimas, kuris, priėmus 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją, Seimo rinkimų įstatymas (2000) m., Seimo statutas (1998 m. Su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reglamentuoja Seimo formavimo tvarką, jo struktūrą, sudėtį ir įgaliojimus, Seimo nario teisinę padėtį, įstatymų leidybos procedūrą, Seimo priežiūrinę veiklą, apkaltos procesą bei kitus organizacinius veiklos klausimus.Seimo rinkimo tvarka. Rinkimai į seimą turi didelę politinę reikšmę, nes po jų paaiškėja, kokios politinės partijos ir kokios politinės jėgos pradės valdyti valstybę. Seimo rinkimai yra svarbūs ir kaip rinkėjų nuotaikų rodiklis. Į LR Seimą renkamas 141 Tautos atstovas ketveriems metams vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose, remiantis visuotine, lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios sistemos rinkimuose. Juose turi teisę dalyvauti visi LR piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, išskyrus piliečius, teismo pripažintus neveiksniais. Seimo nariu gali būti renkamas LR pilietis , kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų ir nuolat gyvena Lietuvoje. Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie likus 65 dienos iki rinkimų yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį.Eilinius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki Seimo narių įgaliojimų pabaigos. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami ne ankščiau kaip prieš du mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Seimo narių įgaliojimų pabaigos. Jeigu likus keturiems mėnesiams iki Seimo narių kadencijos pabaigos, Respublikos Prezidentas nėra paskelbęs eilinių Seimo rinkimų datos, Vyriausioji rinkimų komisija eilinius Seimo rinkimus rengia paskutinį sekmadienį , nuo kurio iki Seimo narių įgaliojimų pabaigos lieka ne mažiau kaip mėnuo.Rinkimams vykdyti sudaroma71 vienmandatė apygarda, kuriose asmeniškai varžosi įvairių partijų bei pažiūrų kandidatai. Šiose apygardose turi būti išrinktas 71 narys. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja daugiau kaip 40proc. Rinkėjų, įrašytų į tos apygardos rinkėjų sąrašus. Išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausia rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Greta vienmandatės seimo rinkimai vyksta ir daugiamandatėse rinkimo apygardose, kurioje išrenkama 70 Seimo narių. Čia rinkimai laikomi įvykusiais ir teisėtais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip 25 proc. Visų rinkėjų. Daugiamandatėse apygardose balsuojama už partijų ir jungtinių kandidatų rinkiminius sąrašus, kuriuos sudaro ir patvirtina partijos savo suvažiavimuose ar konferencijose ir ne vėliau kaip likus 35 dienoms iki rinkimų įteikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. Partijų rinkiminiam sąraše negali būti mažiau kaip 25 ir daugiau kaip 141 kandidatas. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėse apygardoje, turi teisę tuo pat metu dalyvauti ir vienmandatėje rinkimų apygardoje. Teisę turėti savo atstovus Seime turi tos partijos, kurios gavo daugiau kaip 5 proc. O pagal jungtinius koalicinius sąrašus- 7 proc. Rinkimuose dalyvavusių piliečių balsų. Mandatai kiekvienam partijų sąrašui peržengusiam minėtą ribą, paskirstomi atsižvelgiant į gautų balsų skaičių pagal kvotas.Kandidatus į Seimo narius gali kelti partija ar politinė organizacija, įregistruota ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki rinkimų. Realizuodamas savo konstitucinę teisę, rinkėjas gali balsuoti ir pašto skyriuose, taip pat diplomatinėje atstovybėje, laisve. Specialūs balsavimai sudaromi gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, bausmės atlikimo vietose, krašto apsaugos sistemos ir vidaus tarnybos daliniuose.Seimas laikomas išrinktas kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybes valdzios sistemos.doc (18.72 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti