Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Įvadas. Aktualumas. Valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašai. Produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija, jos charakteristika. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės ir jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo pasidalijimai. Institucijos korporacinė kultūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 1 puslapis
1 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2 puslapis
2 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 3 puslapis
3 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 4 puslapis
4 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 5 puslapis
5 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 6 puslapis
6 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 7 puslapis
7 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 8 puslapis
8 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 9 puslapis
9 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 10 puslapis
10 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 11 puslapis
11 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 12 puslapis
12 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 13 puslapis
13 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 14 puslapis
14 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 15 puslapis
15 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 16 puslapis
16 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 17 puslapis
17 puslapis
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 18 puslapis
18 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra Vyriausybės centrinės vykdomosios valdžios institucija, kurios pagrindinė funkcija yra viešųjų paslaugų teikimas visuomenei. Tai biudžetinė įstaiga, kurios pajamos ir išlaidos yra formuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, kuri yra kaip vienas iš Europos Sąjungos politikos prioritetų, siekiant užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą, ekonominius interesus ir teisę į informaciją.Tarnyba informuoja apie maisto produktams, ne maisto produktams, paslaugoms, reklamai keliamus reikalavimus, nesąžiningos sutarties sąlygas ir apie tai, ką daryti ir kur kreiptis esant vartotojo teisės pažeidimo atvejui. Organizacija vienu iš savo veiklos prioritetų laiko siekį sukurti Lietuvoje aukštus Europos Sąjungos standartus atitinkančią vartotojų teisių apsaugos sistemą, todėl dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką Lietuvoje, bendradarbiaudama su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis vartotojų teisių apsaugos srityje.Organizacijoje vyrauja sisteminis valdymas, kuris susideda iš planavimo, organizavimo, skatinimo, kontrolės ir kitų funkcijų.Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. Spalio 24 d. Nutarimu Nr. 1267.Nuo 2007 m. Kovo 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymui, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuriai šiuo metu vadovauja organizacijos direktorius Feliksas Petrauskas.Taip pat, įsigaliojus vartotojų teisių apsaugos įstatymui buvo aiškiau ir išsamiau nustatytos vartotojų teisių apsaugos sritys, valstybinė vartotojų teisių apsaugos sistema ir vartotojų teises ginančių institucijų kompetencija. Šių institucijų veiklą koordinuojančiai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tenka didelė atsakomybė įgyvendinant valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką, skirtą užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą.Pagrindiniame įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė gina vartotojo interesus. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnybos .doc (255.47 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti