Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai

Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Socialinis veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas ir teisnumas darbo teisėje. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimai. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens veiksnumas ir teisnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinio asmens veiksnumo ir teisnumo apibūdinimas. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimai. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
24 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 1 puslapis
1 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 2 puslapis
2 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 3 puslapis
3 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 4 puslapis
4 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 5 puslapis
5 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 6 puslapis
6 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 7 puslapis
7 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 8 puslapis
8 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 9 puslapis
9 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 10 puslapis
10 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 11 puslapis
11 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 12 puslapis
12 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 13 puslapis
13 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 14 puslapis
14 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 15 puslapis
15 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 16 puslapis
16 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 17 puslapis
17 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 18 puslapis
18 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 19 puslapis
19 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 20 puslapis
20 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 21 puslapis
21 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 22 puslapis
22 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 23 puslapis
23 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 24 puslapis
24 puslapis
Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai 25 puslapis
25 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje visi asmenys yra skirstomi į fizinius ir juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja įvairūs teisiniai aktai, kodeksai, įstatymai ir pagrindinis LR įstatymas – Konstitucija.Civilinių teisinių santykių dalyviai yra vadinami civilinės teisės subjektais. Jais yra laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie dalyvauja įvairiuose teisiniuose santykiuose. Šiame darbe bus kalbama būtent apie fizinių ir juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą, jų apribojimus bei vietą komercinėje veikloje. Visi asmenys LR teritorijoje turi savo teises, pareigas ir laisves, kurias koordinuoja įvairūs LR įstatymai. Svarbu yra žinoti, kokį veiksnumą ir teisnumą turi fiziniai asmenys, kadangi susidurdami su kasdieninėmis situacijomis, reikia žinoti, ką ir kaip daryti, kad nebūtų pažeidžiami LR įstatymai. Tas pats liečia ir juridinius asmenis. Jie, vykdydami savo veiklą, privalo atitikti visas LR reikalaujamas normas. Kadangi darbe bus kalbama apie fizinių ir juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą, bendrai galima apsibrėžti šias dvi sąvokas, kad jos būtų aiškios. Taigi bendrai teigiant veiksnumas yra fizinio asmens galėjimas savo veiksmais savarankiškai įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Antroji sąvoka teisnumas reiškia, kad tai yra asmens gebėjimas turėti civilines įstatymų suteikiamas teises ir pareigas. Tai abstrakti teisinė kategorija, kuri nusako asmens teisinį statusą ir reiškia galimybę būti subjektu tų teisių ir pareigų, kurias numato įstatymai.Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą bei kokie paribojimai jiems yra taikomi.Darbo uždaviniai:1. išanalizuoti fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo sampratą Lietuvos Respublikoje;2. išanalizuoti, kaip yra apibrėžiamas fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimai Lietuvos Respublikoje;3. panagrinėti juridinių asmenų veiksnumą ir teisnumą Lietuvos Respublikoje;4. paanalizuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimus;5. išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų vietą komercinėje teisėje, remiantis fizinių ir juridinių asmenų veiksnumu ir teisnumu.Darbo objektas: Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys.Darbo metodai: darbas bus rašomas, remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu, Civilinio proceso ir darbo kodeksais, teisės knygomis. Darbas bus skirstomas į dvi pagrindines dalis, kuriose bus išskiriami atskirai fiziniai ir juridiniai asmenys. Pirmoje dalyje bus kalbama apie fizinius asmenis: jų veiksnumą ir teisnumą, apribojimus, taip pat apie fizinių asmenų vietą komercinėje teisėje. Antroji dalis skirta juridiniams asmenims: jų veiksnumą ir teisnumą, apribojimus ir taip pat vietą LR komercinėje veikloje. Išvadose bus apibendrinama visa darbe pateikta medžiaga ir atsakoma į išsikeltus uždavinius. ...

Literatūros šaltiniai 11
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Veiksnumas ir teisnumas. Ju apribojimai.doc (38.47 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti