Verslo ir paslaugų ekonomika

Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys. Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Paslaugų veiklos efektyvumas, kapitalo investicijos ir inovacijos. Kuo pasižymi I paslaugų grupės pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėga paslaugų veikloje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją (skirtingumą)? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kodėl paslaugų sektoriuje dominuoja moterų darbas? Koks esminis skirtumas tarp kontakto zonos ir tarnybinės zonos darbuotojų? Kas sudaro tipinės paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo savybes? Paslaugų kokybė. Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Ar tikėjo įvaizdis turi įtakos kokybės vertinimui? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Kuo pasižymi SERVQUAL kokybės valdymo sistema? Kuo skiriasi "kritinių zonų" ir "tiesos momentų" valdymu paremtos kokybės valdymo sistemos? Paslaugų paklausos veiksniai. Vartojimo paslaugos. Paslaugos ūkiniams vienetams. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos tertiarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos tertiarizavimo išdavoje? Kas skatina tretinės veiklos ekternalizavimą? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paslaugų rinkos struktūra ir kainodara. Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Kokios įėjimo į rinką kliūtys dažniausiai pasitaiko paslaugų versle? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialių prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų?
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Ekonomikos špera
Verslo ir paslaugų ekonomika 1 puslapis
1 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 2 puslapis
2 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 3 puslapis
3 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 4 puslapis
4 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 5 puslapis
5 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 6 puslapis
6 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 7 puslapis
7 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 8 puslapis
8 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 9 puslapis
9 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 10 puslapis
10 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 11 puslapis
11 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 12 puslapis
12 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 13 puslapis
13 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 14 puslapis
14 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 15 puslapis
15 puslapis
Verslo ir paslaugų ekonomika 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Verslo ir paslaugu ekonomika (geras).doc (43.63 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti