Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas

Civilinių teisių objektai: vertybiniai popieriai ir turtinės teisės. Vertybiniai popieriai. Akcijos, akcininkų turtinės teisės. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Konosamentas. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių kotiravimas. Informacijos apie akcinės bendrovės vertybinius popierius atskleidimas. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
28 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 1 puslapis
1 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 2 puslapis
2 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 3 puslapis
3 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 4 puslapis
4 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 5 puslapis
5 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 6 puslapis
6 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 7 puslapis
7 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 8 puslapis
8 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 9 puslapis
9 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 10 puslapis
10 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 11 puslapis
11 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 12 puslapis
12 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 13 puslapis
13 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 14 puslapis
14 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 15 puslapis
15 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 16 puslapis
16 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 17 puslapis
17 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 18 puslapis
18 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 19 puslapis
19 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 20 puslapis
20 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 21 puslapis
21 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 22 puslapis
22 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 23 puslapis
23 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 24 puslapis
24 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 25 puslapis
25 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 26 puslapis
26 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 27 puslapis
27 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 28 puslapis
28 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 29 puslapis
29 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas 30 puslapis
30 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Investavimas į vertybinius popierius yra pakankamai rizikinga veikla, bet tuo pačiu suteikianti įvairių teisių (tiek turtinių, tiek ir neturtinių) ir duodanti pelną.Šio darbo tikslas yra plačiau aprašyti visa, kas susiję su vertybiniais popieriais ir teisėmis, kurias įgyja asmenys, turintys vertybiių popierių.Darbo uždaviniai: aptarti vertybinių popierių rūšis, jų skirtumus, vertybinių popierių rinkas, rinkos dalyvius; įvardyti teises, kurias įgyja investuotojai.Sąvokų sampratos pateikiamos taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, LR vertybinių popierių rinkos, LR čekių ir kiti įstatymai.Civilinių teisių objektai yra visa tai, su kuo yra susijusios civilinių teisinių santykių subjektų teisės ir pareigos.Civilinio kodekso 1.97 straipsnis numato, kad civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės.Turtinės teisės. Civilinių teisių objektai yra daiktinės teiss, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų. Turtinės teisės gali būti perduodamos ir paveldimos.Vertybinis popierius, kaip civilinių teisių objektas, - tai dokumentas, patvirtinantis jį išleidusio asmens (emitento) įsipareigojimus šio dokumento turėtojui. Vertybinis popierius gali patvirtinti dokumento turėtojo teisę gauti iš emitento palūkanų, dividendų, dalį likviduojamos įmonės turto ar emitentui paskolintų lėšų (akcijų, obligacijų ir kt.), teisę ar pareigą atlygintinai ar neatlygintinai įsigyti ar perleisti kitus vertybinius popierius (pasirašymo teises, būsimuosius sandorius, opcionus, konvertuojamas obligacijas ir kt.), teisę gauti tam tikras pajamas ar pareigą sumokėti, pasikeitus vertybinių popierių rinkos kainoms (indeksui ir kt.). Vertybiniu popieriumi taip pat laikomas dokumentas, kuriuo tiesiogiai pavedama bankui išmokėti tam tikrą pinigų sumą (čekiai) ar kuris patvirtina pareigą sumokėti tam tikrą pinigų sumą Civiliniame kodekse nurodytam asmeniui (vekseliai) arba kuris įrodo nuosavybės teisę į prekes (prekiniai vertybiniai popieriai), taip pat dokumentas, patvirtinantis teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti prekinius vertybinius popierius (išvestinis prekinis vertybinis popierius). Įstatymų numatytais atvejais leidžiami nematerialūs vertybiniai popieriai, kurie yra pažymimi (įtraukiami į apskaitą) vertybinių popierių sąskaitose. Įstatymai gali numatyti ir kitokius vertybinius popierius. Investuotojų teisių apsaugos bei kapitalo rinkos priežiūros ir reguliavimo tikslais įstatymai gali nustatyti kitą vertybinių popierių (investicijų) apibrėžimą. Jeigu nenustatyta kitaip, investicijoms (investiciniams vertybiniams popieriams) civilinio kodekso normos ir vertybinio popieriaus apibrėžimas taikomi, jei tas investicijas patvirtinantys dokumentai turi Civilinio kodekso numatytus požymius.Vertybinio popieriaus patvirtinta teisė gali būti perleista kitam asmeniui tik tuo atveju, kai perleidžiamas pats vertybinis popierius, jeigu įstatymai nenumato ko kita. Vertybiniai popieriai perleidžiami pagal įstatymus, nusistovėjusią praktiką ar papročius laisvai be jokių apribojimų. Vertybiniai popieriai perleidžiami perdavimu, nors tai ir reikėtų pažymėti indosamentu. ...

Literatūros šaltiniai 12
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vertybiniai popieriai ir turtines teises kaip civiliniu teisiu objektas.doc (46 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti