Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės

Civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Turtinės teisės. Daiktinės teisės. Prievolinės teisės. Perduodamos ir paveldimos teisės. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 1 puslapis
1 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 2 puslapis
2 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 3 puslapis
3 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 4 puslapis
4 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 5 puslapis
5 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 6 puslapis
6 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 7 puslapis
7 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 8 puslapis
8 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 9 puslapis
9 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 10 puslapis
10 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 11 puslapis
11 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 12 puslapis
12 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 13 puslapis
13 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 14 puslapis
14 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 15 puslapis
15 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 16 puslapis
16 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 17 puslapis
17 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 18 puslapis
18 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 19 puslapis
19 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 20 puslapis
20 puslapis
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės 21 puslapis
21 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Civilinių teisių objektai yra visa tai, su kuo yra susijusios civilinių teisinių santykių subjektų teisės ir pareigos. Civilinio kodekso 1.97 straipsnis numato, kad civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės. Šiame straipsnyje pateiktų civilinių teisių objektų sąrašas nėra baigtinis. Kadangi mano tema yra vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektai, tai jiems skirsiu didžiausią dėmesį. Rašydama šį referatą medžiagos ieškojau internete, rėmiausi naujuoju Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir jo komentarais, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymu, Čekių įstatymu, Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais. Šio referato tikslas - išanalizuoti vertybinių popierių ir turtinių teisių, kaip civilinių teisių objektų rūšis, jų savybes ir visa kita kas susiję su jais (t.y. priėmimas, vykdymas, įsigaliojimas ir kt.) Taigi išrinkus tai, kas svarbiausia pateikiau šiame referate.Civilinio kodekso 1.101 straipsnio pirmoji dalis nurodo, kad vertybinis popierius, kaip civilinių teisių objektas, – tai dokumentas, patvirtinantis jį išleidusio asmens (emitento) įsipareigojimus šio dokumento turėtojui. Vertybinis popierius gali patvirtinti dokumento turėtojo teisę gauti iš emitento palūkanų, dividendų, dalį likviduojamos įmonės turto ar emitentui paskolintų lėšų (akcijų, obligacijų ir kt.), teisę ar pareigą atlygintinai ar neatlygintinai įsigyti ar perleisti kitus vertybinius popierius (pasirašymo teises, būsimuosius sandorius, opcionus, konvertuojamas obligacijas ir kt.), teisę gauti tam tikras pajamas ar pareigą sumokėti, pasikeitus vertybinių popierių rinkos kainoms (indeksui ir kt.). Vertybiniu popieriumi taip pat laikomas dokumentas, kuriuo tiesiogiai pavedama bankui išmokėti tam tikrą pinigų sumą (čekiai) ar kuris patvirtina pareigą sumokėti tam tikrą pinigų sumą šiame dokumente nurodytam asmeniui (vekseliai) arba kuris įrodo nuosavybės teisę į prekes (prekiniai vertybiniai popieriai), taip pat dokumentas, patvirtinantis teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti prekinius vertybinius popierius (išvestinis prekinis vertybinis popierius).Pagal šį straipsnį, vertybiniai popieriai yra dviejų rūšių: investiciniai (akcijos, obligacijos ir kt. ) ir neinvesticiniai (čekiai, vekseliai ir kt. ). Konkrečių rūšių vertybinių popierių, kaip civilinių teisių objektų, sąvokos ir jų turėtojams suteikiamos teisės, o davėjams tenkančios pareigos nustatytos civilinio kodekso 1.102 – 1.108 straipsniuose. Vertybiniai popieriai gali būti materialūs, t.y. nustatytos formos ir turinio dokumentai (pvz., čekis). Įstatymų numatytais atvejais leidžiami ir nematerialūs vertybiniai popieriai, t.y. neturintys materialios formos (pvz., nematerialios akcijos), kurie yra pažymimi (įtraukiami į apskaitą) vertybinių popierių sąskaitose. Šio straipsnio pirmoje dalyje pateikiamo vertybinių popierių, kaip civilinių teisių objekto, sąrašo negalima laikyti baigtiniu, nes įstatymai gali numatyti ir kitokius vertybinius popierius. Investuotojų teisių apsaugos bei kapitalo rinkos priežiūros ir reguliavimo tikslais įstatymai gali nustatyti kitą vertybinių popierių (akcijų, obligacijų ir kt.) apibrėžimą, kuris vartojamas šiuos santykius reglamentuojančiuose įstatymuose. Jeigu nenustatyta kitaip, investicijoms (investiciniams vertybiniams popieriams) šio kodekso normos ir vertybinio popieriaus apibrėžimas taikomi, jei tas investicijas patvirtinantys dokumentai turi šio straipsnio pirmoje ir trečioje dalyse nustatytus požymius. Vadinasi, jeigu įstatymai nustatys, kad tam tikriems investiciniams vertybiniams popieriams taikomos civilinio kodekso normos ir vertybinio popieriaus apibrėžimas, net kai tas investicijas patvirtinantys dokumentai neturės šio straipsnio pirmoje ir trečioje dalyse nurodytų požymių, civilinio kodekso normos ir vertybinio popieriaus apibrėžimas jiems bus taikoma. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vertybiniai popieriai ir turtines teises.doc (29.32 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti