Viešasis administravimas (10)

Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriams į viešąjį administravimą (VA)? Kas yra viešasis interesas? Koks turėtų būti viešojo sektoriaus dydis? Kuo skiriasi viešosios, privačios, mokamos, bendros nuosavybės ir rekomenduotinos gėrybės? Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai, ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos? Kaip XVIII amžiaus (18 amžiaus) liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus (19 amžiaus) ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikite viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinkite politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarkite įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Aptarti viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto - teikimą ir administravimą. Aptarti piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Aptarti nevyriausybinių organizacijų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinos kokybės požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas? Kokie valdymo centralizavimo ir decentralizavimo trūkumai bei privalumai? Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp centrinės, regionines ir vietos valdžios Lietuvoje? Apibūdinkite savivaldybių valdymo funkcijas Lietuvoje, jų sandorą, įgaliojimus. Kaip buvo įgyvendinta teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1890 metais? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir vyriausybės įstaigų biudžetas? Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje? Kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarkite skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus - veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą, turiningumą. Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame sektoriuje? Kaip viešąsias organizacijas aiškina sistemų ir kontingencijos teorijos? Kaip paaiškinamas vadovo vaidmuo ir vadovavimas organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Pagal valstybės tarybos įstatymą aptarkite personalo valdymo teisinį reglamentavimą. Kokie yra valstybės tarnautojų elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? Kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame administravime? Kokios yra naujosios viešosios vadybos charakteristikos? Kas yra būdinga naujajai valstybės tarnybai? Kokios institucijos ir kaip atlieka viešųjų institucijų veiklos vertinimą? Kokia buvo Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių viešojo administravimo raida ir kokios naujausios reformos yra vykdomos?
1 atsiliepimai
Apimtis
26 puslapiai
Kategorija
Vadybos špera
Viešasis administravimas (10) 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas (10) 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas (10) 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas (10) 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas (10) 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas (10) 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas (10) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas va.doc (89.61 KB)

Kiti mokslo darbai

Case analysis: Paper Supplies Corporation
Case analysis: Paper Supplies Corporation
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST a...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyve...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoran...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etiko...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti