Viešasis administravimas (11)

Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą (VA), koks yra viešojo administravimo (VA) santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos – reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo (VA) tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo (VA)? Kaip nuo XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Dereguliavimas. Švietimas. Sveikatos apsauga ir jos paslaugų teikimo sektorius. Socialinė apsauga. Kultūros ir sporto paslaugos. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) teisinis reguliavimas. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Apibūdinti savivaldybių valdymo institucijas Lietuvoje, jų sandarą ir funkcijas. Kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje nuo 1990 metų? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarti skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus – veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą ir teisingumą. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kaip viešąsias organizacijas aiškina žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontigencinės) teorijos? Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešuose organizacijose? Aptarti viešųjų organizacijų personalo valdymo etapus. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime (VA), kokios būna etikos dilemos? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo VA" sampratą. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime (VA)?
2 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo špera
Viešasis administravimas (11) 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas (11) 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas (11) 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas (11) 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas (11) 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas (11) 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas (11) 7 puslapis
7 puslapis
Viešasis administravimas (11) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas VA spera.doc (47.8 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti