Viešasis administravimas (20)

Kaip suprantate viešąjį administravimą? Su kokiomis veiklos sritimis viešasis administravimas yra tiesiogiai susijęs? Kokiose svarbiausiose vykdomajai valdžiai priskirtose srityse veikia administratoriai? Kokie svarbiausi viešojo administravimo veiklos elementai? Kokios yra administratorių efektyvios veiklos sąlygos? Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami viešojo administravimo darbuotojams? Išvardinkite bendruosius viešojo administravimo principus. Kokius specialiuosius viešojo administravimo principus prisimenate? Ką apima viešasis administravimas? Išvardykite M. Weberio idealios biurokratinės įstaigos būdingus atributus. Kas yra politika? Kas yra viešoji politika? Apibūdinkite VP analizės esmę. Kokias žinote politikos rūšis? VP analizės tikslai. VP proceso aplinka. Oficialūs VP dalyviai. Neoficialūs viešosios politikos dalyviai. Kokius žinote interesų grupių tipus? Apibūdinkite vieną iš interesų grupių. VA etapai (fazės) ir VP analizės procedūros. Išvardinkite sprendimų priėmimo teorijas. Apibūdinkite vieną iš sprendimų priėmimo teorijų. Kokie veiksniai įtakoja sprendimų priėmimą? Kokius žinote VP problemų struktūrizavimo metodus? Kokius žinote prognozavimo metodus? Apibūdinkite politikos rekomendavimo procedūrą. Koks politikos rekomendavimo metodas yra labiausiai paplitęs? Apibūdinkite politikos monitoringo procedūrą. Išvardinkite viešojo administravimo organizacijų tipus. Kokia yra viešojo administravimo sistemų paskirtis? Kurios VA sistemos yra svarbiausios? Viešojo administravimo sistemų atributai. Optimalių VA sistemų požymiai. Biurokratinio administravimo sistemos bruožai. Kaip struktūrizuojamos organizacijos? Organizacijos struktūros linijinė ir funkcinė dedamosios. Liberalios demokratijos bruožai. Apibūdinkite elitarinę demokratiją. Kokios yra viešosios politikos vertinimo procedūros funkcijos? Ką apima viešųjų programų vertinimas? Viešųjų programų vertinimo tikslai. Viešųjų programų vertinimo kriterijai. Viešųjų programų vertinimo kriterijų kategorijos. Viešųjų programų vertinimo metodai. Kokie yra kaštų – naudos analizės pagrindiniai etapai? Kokios yra organizacijų strategijos kūrimo prielaidos? Kas yra organizacijos strategija? Pagrindiniai organizacijos strategijos rengimo proceso etapai. Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kokie svarbiausi organizacijos vidinę aplinką apibūdinantys objektai? Kas yra organizacijos vizija? Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Kas yra organizacijos kultūra? Apibūdinkite analitinį organizacijos strategijos kūrimo modelį. Kuo skiriasi kūrybinis organizacijos strategijos kūrimo modelis nuo analitinio? Kaip suprantate žmogiškųjų išteklių valdymo procesą? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus. Kokios žmogiškųjų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai. Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai. Kokie veiksmai atliekami nustatant valstybės tarnautojų mokymo poreikius? Apibūdinkite valstybės tarnautojo mokymo procesą. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojo mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Kaip suprantate kokybę? Kokių mokyklų "tiesas" perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. VKV nuostatos. Esminės VKV nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime? Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus? Kokios žmogiškų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai? Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai.. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojų mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra VKV? Kaip suprantate kokybę? Kokias tiesas perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. Visuotinės Kokybės vadybos nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime?
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo špera
Viešasis administravimas (20) 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas (20) 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas (20) 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas (20) 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas (20) 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas (20) 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas (20) 7 puslapis
7 puslapis
Viešasis administravimas (20) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas VA_koliui_1_.doc (37.52 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti