Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2)

Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Vadovų Taryba. Ministrų Taryba. Europos Tarybos veiklos sritys. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 7 puslapis
7 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 8 puslapis
8 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 9 puslapis
9 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 10 puslapis
10 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 11 puslapis
11 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2) 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešasis administravimas šiandien tampa vis sudėtingesne veiklos sistema, jungiančia ir darančia įtaką visai visuomenės raidai. Viešojo sektoriaus funkcijų ir institucijų augimas bei veiklos modernizavimas yra vienas iš svarbiausių socialinių fenomenų, tapusiu mokslininkų ir praktikų diskusijų objektu. Viešasis administravimas yra visoms šalims ir valdymo formoms būdinga veikla. Šiandien viešojo admonistravimo veikla yar ypač svarbi Europos Sąjungoje, kuri siekia joje dalyvaujančių šalių platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės integracijos, piliečių gerovės užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, vienijanti 25-ių valstybių gyventojus. Jos istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis:1. 1951 m. Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija.2. 1957 m. Romoje įsteigtos Europos atominės energetikos bendrija.3. Tais pačiais metais 1957m. Įsteigta Europos ekonominė bendrija.Šioms trims bendrijoms įsteigus bendras institucijas, imtas taikyti "Europos Bendrija" terminas. Europos Sąjungą sudaro penkios pagrindinės institucijos: 1. Europos Sąjungos Taryba (Taryba)2. Europos Komisija (Komisija)3. Europos Parlamentas4. Europos Teisingumo Teismas5. Europos Audito RūmaiBe pagrindinių institucijų yra ir kitos institucijos, tai: Europos viršūnių taryba, Europos centrinis bankas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos investicijų bankas, Pirmosios instancijos teismas, Ombudsmenas.Šio darbo tikslas ir būtų išsiaiškinti kaip Europos Sąjungoje veikia viešasis administravimas, t.y, ES institucijos. Pirmą kartą Vadovų taryba teisiškai buvo pripažinta 1986 metais Vieningame Europos akte. Pagrindinė Europos vadovų tarybos įsteigimo priežastis buvo ta, kad Bendrija nespėjo ir nepajėgė adekvačiai reaguoti i greitai besikeičiančias politines aktualijas pačioje Bendrijoje ir už jos ribų. Mastrichto sutartimi Vadovų Tarybai buvo suteikti įgaliojimai kurti ir nustatyti bendras ES plėtros kryptis, priimti nutarimus dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo procese bei formuojant Bendrąją Užsienio ir saugumo politiką. Taip pat numatyta funkcija formuoti bendrąsias ES politikos kryptis. Amsterdamo sutartimi Europos Sąjungos Tarybai buvo suteiktos didelės galios formuojant bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Buvo numatyta:1. ES Taryba nustato bendrosios užsienio ir saugumo politikos principus.2. ES Taryba suformuoja bendrąsias strategijas, kurias įgyvendina tose srityse, kuriose valstybės narės turi bendrų interesų. (Bendrosios strategijos numato tikslus, trukmę ir priemones joms įgyvendinti).3. ES Taryba privalo priimti sprendimus, kurių reikia numatytoms bendrosios užsienio ir saugumo politikos priemonėms įgyvendinti. ...

Literatūros šaltiniai 5
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesasis administravimas Europos Sajungoje (ES) (2).doc (19.94 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti