Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES)

Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Esminiai viešojo administravimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos (ES) sandara. Europos Parlamentas. Europos Taryba. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Problemos Europos Sąjungos (ES) institucijose. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 7 puslapis
7 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 8 puslapis
8 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 9 puslapis
9 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 10 puslapis
10 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 11 puslapis
11 puslapis
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Europos Sąjunga, šį pavadinimą įgavusi tik 1993 m. (prieš tai ji buvo vadinama Europos Ekonomine Bendrija), buvo įkurta 1957 m. Ši data siejama su Europos valstybių bendradarbiavimo pradžia. Žinoma, kadangi šią valstybių sąjungą sudaro daug valstybių, kontroliuoti jas iš vieno taško nėra lengva. Kaip ir bet kuri kita valdymo struktūra, Europos Sąjunga turi įstatymų leidžiamuosius ir vykdomuosius organus bei nepriklausomą teismų sistemą. Taigi, kaip ir bet kurios atskiros valstybės, Europos Sąjungos institucijos naudoja vadybinius, politinius ir teisinius procesus įstatymų leidžiamajai, vykdomajai ir teisinei valdžiai įgyvendinti visuomenei ar atskiroms jos grupėms teikiant viešąsias paslaugas, atliekant valstybės valdymą ir privačios veiklos reguliavimą.Šio darbo tema aktuali daugelyje šalių, taip pat ir mūsų, nes Lietuva yra Europos Sąjungos dalis, kuriai šios sąjungos institucijos teikia viešąsias paslaugas. Taigi, kyla klausimas, iš kokių institucijų Europos Sąjunga sudaryta? Kokia jos struktūra? Kadangi Europos Sąjungos struktūros, jos analizavimo, institucijų veiklos, galios, atsakomybės už atliekamą veiklą klausimai yra šių dienų aktualijos, juos gana plačiai analizavo ne tik Lietuvos (Vygandas Paulikas, Algis Junevičius, Darius Žeruolis, Gediminas Vitkus ir kt.), bet ir kitų šalių autoriai (J. Peterson, Carol Harlow, Neill Nugent, Tomasz Panfil, Simon Hix ir kt.).Šiame darbe siekiama apibrėžti viešojo administravimo sampratą, taip pat pateikiama Europos Sąjungos struktūra ir jos dalių veikla, bandoma nusakyti Europos Sąjungos ir jos institucijų problemas. Taigi, analizuojama viešojo administravimo sąvoka ir kuom jis (viešasis administravimas) svarbus tiek valstybės, tiek Europos Sąjungos valdymo procesuose. Aptariant Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo priklausomybę nuo efektyvaus jos institucijų darbo bandoma nurodyti Europos Sąjungoje ir jos institucijose kylančias problemas, jų poveikį šioms institucijoms. Glaustas tyrimo objekto ir jo problemu aprašymas, apibūdinimas padės tiksliai ir aiškiai nusakyti šio darbo prasmę ir padaryti teisingas išvadas.Anot Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docento, istoriko ir politologo Alvydo Raipos, viešasis administravimas – tai gana jauna mokslo sritis, atsiradusi XIX a. pabaigoje Prancūzijos ir Vokietijos mokslininkų pastangomis. Dauguma kitų mokslininkų ir praktikų viešojo administravimo kaip mokslo atsiradimo pradžia laiko W. Wilsono veiklą, jo darbus, kurie buvo nukreipti į administracinių institucijų, įgyvendinančių politines doktrinas ir sprendimus, valdymo ir vadovavimo praktinių įgūdžių įgyvendinimą ir tobulinimą. Tačiau viešojo administravimo kaip valstybės valdymo – administravimo funkcijos atsiradimas siejamas su dar prieš keletą tūkstantmečių atsiradusia organizuota visuomene. ...

Literatūros šaltiniai 9 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesasis administravimas Europos Sajungoje (ES).doc (22.75 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti