Viešasis ir mokslinis kalbėjimas

Kas yra viešoji kalba ir kuo ji skiriasi nuo neviešojo kalbėjimo? Kokios yra viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos? Pagrindiniai viešųjų kalbų tipai? pvz. Bruožai. Ką reikėtų išsiaiškinti rengiant viešosios kalbos turinį? Pagrindiniai viešos kalbos komponavimo principai. Pagrindinės viešos kalbos teksto dalys. Pasirengimo kalbai formos. Kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai kalbos elementai. Įtaka kalbai. Viešojo dialogo rūšys. Skirtumai tarp viešojo dialogo ir monologinės kalbos. Mokslo kalbos požymiai. Kokios mokslo šakos tiria terminų darybą ir tvarkybą? Išvardyti žodžių, kurie tam tikroje mokslinėje srityje ir kaip terminuoti Ir kaip neterminuoti bendrinės kalbos žodžiai. Profesionalizmas ir žargonizmas. Kokios mokslo sritys pasižymi nelietuviškų terminų gausa? Kokia kalbos dalis dažniausiai vartojama sudarant lietuvių kalbos terminus? Kokia sudėtingų terminų žodžių tvarka būdinga lietuvių kalbai? Būdingiausios terminų darybos ir rašybos klaidos. Kaip suprantamas terminų tikslumas, sistemiškumas, stilistinis neutralumas? Pagrindiniai būdai, sudarant naujus terminus. Pagrindiniai terminų tvarkymo būdai. Kas yra terminų bankai, kaip sudaromi, kam skirti. Pagrindiniai terminų norminimo principai. Svarbiausias teksto struktūros vienetai. Teksto kūrimo būdai. Įvado turinys. Išvadų turinys. Papildomos rašomų darbų dalys. Pastabos. Citavimo ir perpasakojimo skirtumai. Rašto darbo turinio kokybės kriterijai. Rašto darbų žanrai.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Mokslinės metodologijos špera
Viešasis ir mokslinis kalbėjimas 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis ir mokslinis kalbėjimas 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Viesasis kalbejimas pirma dalis spera.doc (19.9 KB)

Kiti mokslo darbai

Mokslinio tyrimo proceso organizavimas
Mokslinio tyrimo proceso organizavimas
  • Analizės »
  • Mokslinės metodologijos analizė

Įvadas. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Tyrimo duome...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Sudėtinis bendravimas
Sudėtinis bendravimas
  • Esės »
  • Mokslinės metodologijos esė

Sudėtinis bendravimas. Neverbalinės kalbos supratimas. Bendravimo būdai.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geografijos mokymo metodika specialioje mokykloje
Geografijos mokymo metodika specialioje mokykloje
  • Konspektai »
  • Mokslinės metodologijos konspektas

Uždaviniai. Sunkumai, kurie kyla mokantis geografijos. Geografijos mokymo principai. Geografijos propedeutika. Nežymiai...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Matematikos didaktika
Matematikos didaktika
  • Konspektai »
  • Mokslinės metodologijos konspektas

Bendrieji gebėjimai, jų formavimo svarba, prielaidos, sąlygos. Bendrieji matematiniai gebėjimai. Problemų sprendimas....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokslinio pranešimo struktūra ir ruošimas
Mokslinio pranešimo struktūra ir ruošimas
  • Konspektai »
  • Mokslinės metodologijos konspektas

Mokslinio pranešimo struktūra. Įvadas. Dėstymas. Pasirengimas pranešimui. Pranešimo pateikties rengimas kompiuteriu.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti