Viešoji politika ir administracinė teisė

Įvadas. Viešoji politika. Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos rūšys. Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės funkcijos ir principai. Administraciniai teisiniai santykiai. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Viešoji politika ir administracinė teisė 1 puslapis
1 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 2 puslapis
2 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 3 puslapis
3 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 4 puslapis
4 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 5 puslapis
5 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 6 puslapis
6 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 7 puslapis
7 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 8 puslapis
8 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 9 puslapis
9 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 10 puslapis
10 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 11 puslapis
11 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 12 puslapis
12 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 13 puslapis
13 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 14 puslapis
14 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 15 puslapis
15 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 16 puslapis
16 puslapis
Viešoji politika ir administracinė teisė 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešoji politika apibūdinama kaip valstybės valios išraiška, valdžios veikla ir tos veiklos priežastys, sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo motyvacija. Terminas viešoji politika dažniausiai vartojamas apibūdinant valdžios institucijų, oficialių asmenų elgseną, veiksmus, veiklos kurso pasirinkimą ir praktinį jo įgyvendinimą politikos procese.Viešąją politiką rengia ir vykdo valdžios institucijos bei asmenys, dirbantys šiose institucijose, nes valdžios struktūros irgi veikia viešosios politikos procesus ir atsakingi už tam tikrą veiklą. Modernioje visuomenėje viešoji politika kartais atsiranda staiga ir įgauna atsitiktinės elgsenos ir netikėtų sprendimų bruožų. Todėl viešoji politika privalo turėti strateginę, pagrindinę veiklos kryptį, įgyvendinimo programą, kadangi politinė aplinka reikalauja lanksčių politinės strategijos įgyvendinimo formų ir metodų įvairovės. Viešoji politika - tai tarsi atsakas į piliečių reikalavimus, interesus, skundus, prašymus, susijusius su valdžios institucijų, jų biurokratinio personalo veikla. Analizuojant viešąją politiką, dėmesys dažniau koncentruojamas ne į pačią politiką, bet į valdžios ir valdymo institucijas, politinę elgseną ir procesus, viešosios politikos fazes ir procedūras, susietas su politikos veiksmais, sprendimų priėmimu bei politikos įgyvendinimu. Viešoji politika dažniausiai suprantama kaip valdžios pastangos reguliuoti visuomenėje kylančius konfliktus tarp interesų grupių, skirstyti materialines ir simbolines vertybes bei paslaugas, reguliuoti biudžetą ir pinigų srautus.Viešosios politikos turinį ir veiklos kryptis geriausiai išreiškia priimami sprendimai. Sprendimai savo ruožtu daro įtaką teisėkūrai, potvarkiams, administracinio reguliavimo taisyklėms,todėl ji dažniausiai siejama su administracinės valdžios vadovavimu viešiesiems reikalams.Kadangi administracinė teisė yra viešosios teisės šaka, kuri reglamentuoja viešojo administravimo ir viešosios valdžios tiek subjektų, tiek ir jų institucijų statusą, organizaciją, santvarką ir pan.Darbo tikslas:Norint aiškiai suprasti santykį tarp viešosios politikos ir administracinės teisės visų pirma reikia išsiaiškinti ir aptarti jų sąvokas ir funkcijas plačiau.Darbo uždaviniai:1. Aptarti viešosios politikos sampratą, rūšis.2. Išsiaiškinti administracinės teisės sąvoką, esmę bei funkcijas.Rašant darbą naudojami tiek Lietuvos: A. Raipos; A. Andriuškevičiaus tiek užsienio šalių autorių darbais: W. Parsons ir kt. ...

Literatūros šaltiniai 17
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesoji politika ir administracine teise.doc (39.23 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti