Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis

Įvadas. Viešojo administravimo samprata, istorinė raida. Viešojo administravimo turinys. Tradicinė viešojo administravimo paradigma. "Naujasis" viešasis administravimas. Viešojo administravimo istorija. Politikos ir viešojo administravimo ryšys. Politikos ir viešojo administravimo atskyrimas. Viešojo administravimo ir demokratijos sąryšis. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratijos vertybių ir viešojo administravimo suderinimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
25 puslapiai
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 7 puslapis
7 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 8 puslapis
8 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 9 puslapis
9 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 10 puslapis
10 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 11 puslapis
11 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 12 puslapis
12 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 13 puslapis
13 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 14 puslapis
14 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 15 puslapis
15 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 16 puslapis
16 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 17 puslapis
17 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 18 puslapis
18 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 19 puslapis
19 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 20 puslapis
20 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 21 puslapis
21 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 22 puslapis
22 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 23 puslapis
23 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 24 puslapis
24 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 25 puslapis
25 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 26 puslapis
26 puslapis
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis 27 puslapis
27 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešasis administravimas – tai mokslo sritis apimanti organizacinius susitarimus, įgyvendinant svarbias, valstybinės reikšmės viešąsias programas. Viešasis administravimas privalo veikti politiką įgyvendindamas kaip valstybės valio išraišką, remdamasis bendriausiais viešojo valdymo principais – kolegialumu, demokratiškumu, teisėtumu, viešumu bei specialiųjų principų derinimu, administravimo subjektų pavaldumu ir atsakomybės, visuomenės interesų viršenybės prieš grupinius ir asmeninius interesus, visuomenės įtraukimo į viešąjį valdymą ir kt. Vienas svarbiausių viešojo administravimo veiklos kriterijų yra santykis su demokratinėmis vertybėmis. Viešojo administravimo teoretikai ir vadybos specialistai išskiria nemažai kategorijų, leidžiančių nuodugniau suprasti administracinės valdžios, jos sistemų vietą ir vaidmenį demokratinėje valstybėje. Darbo tikslas – išsiaiškinti viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykį.Darbo uždaviniai:Pateikti administravimo sampratą; Supažindinti su viešojo administravimo istorine raida;Išanalizuoti viešojo administravimo ir demokratijos santykį;Išanalizuoti demokratines vertybes viešajame administravime.Darbo metodai: Mokslinės – teorinės literatūros analizė;Mokomosios medžiagos apžvalga ir analizė.Valdymo organizavime dažniausiai išskiriamos trys valdymo rūšys, atliekančios valstybės valios vykdymo funkciją. Pirmoji valdymo rūšis, taikanti įstatymus konkrečiais atvejais, atsirandančiais, kada viešosios institucijos ir individai pažeidžia kitų subjektų teises, žinoma kaip teisinis valdymas. Antruoju atveju valdymas atlieka valstybės valios vykdymo priežiūrą; tai valstybės sprendimų įgyvendinimo valdymas. Trečiuoju atveju valdymas apima moksline, technine, komercinio valdymo sferą - tai administracinis valdymas.Valdymui vis labiau sudėtingėjant, kiekviena minėtųjų, valdymo rūšių vis labiau skiriasi nuo kiti dviejų. Labiausiai išsiskiria įstatyminis (teisinis) valdymas, turintis pakankamai aiškią (teisinu) valdymo funkciją.Aptariant valdymo funkcijas, tenka pažymėti dvi esmines formalios valdymo sistemos funkcijas-politiką ir administravimą. Politika išreiškia valstybės valią. Administravimas privalo veikti politiką įgyvendindamas kaip valstybės valios išraišką, remdamasis bendriausiais viešojo valdymo principais - kolegialumu, demokratiškumu, teisėtumu, viešumu bei specialiųjų - principų - centralizavimo ir decentralizavimo -derinimu, administravimo subjektų pavaldumo ir atsakomybės, visuomenės interesų viršenybės prieš grupinius ir asmeninius interesus, visuomenės įtraukimo j viešąjį valdymą ir kt.Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. ...

Literatūros šaltiniai 8
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo administravimo ir demokratiniu vertybiu santykis.DOC (42.29 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti