Viešojo administravimo kontrolė (2)

Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, pagrindiniai principai bei rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės kompetencija. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Lietuvos Respublikos Seimo (parlamentinė) vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Seimo kontrolieriai ir jų administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų ypatumai viešojo administravimo srityje. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė.
1 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Viešojo administravimo kontrolė (2) 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 7 puslapis
7 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 8 puslapis
8 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 9 puslapis
9 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 10 puslapis
10 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 11 puslapis
11 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 12 puslapis
12 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 13 puslapis
13 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 14 puslapis
14 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 15 puslapis
15 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 16 puslapis
16 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 17 puslapis
17 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 18 puslapis
18 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 19 puslapis
19 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 20 puslapis
20 puslapis
Viešojo administravimo kontrolė (2) 21 puslapis
21 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešojo administravimo kontrolė laikoma vienu iš pagrindinių teisėtumo užtikrinimo būdų. Plačiąja prasme kontrolė suprantama kaip stebėjimas, tikrinimas ir priežiūra, taisyklės (etalono) ir veiksmo rezultato santykio įvertinimas. Kitaip tariant, tai pasirinkto objekto stebėjimo ir tikrinimo sistema, kurios tikslas – pašalinti nukrypimus nuo nustatytų parametrų. Teisėtumo užtikrinimą viešojo administravimo srityje lemia tiriamo dokumento arba veiksmo ir galiojančių teisės normų atitikimas (neprieštaravimas).Pasirinkau tema "Viešojo administravimo kontrolė", nes norėčiau labiau įsigilinti į viešojo sektoriaus tvarką, o ypač viešojo administravimo kontrolės principus. Aš kaip busima viešojo sektoriaus darbuotoja norėčiau kuo daugiau sužinoti apie tam tikrų organizacijų kontrolę.Savo rašto darbe bandysiu giliau nagrinėti LR Seimo kontrolę, Vyriausybėje vykdoma kontrolę, bei kitose institucijose.Terminas "kontrolė" (pranc. controle) reiškia priežiūrą, ko nors patikrinimą, faktinės padėties lyginimą su reikalaujama padėtimi. Kontrolė yra funkcija, natūraliai kylanti iš bet kurią žmonių veiklos, kuri turėtų būti vykdoma pagal tam tikras taisykles, užduotis arba standartus siekiant norimų rezultatų. Todėl kontrolė tarnauja veiksmų teisingumui nustatyti.Teisinėje literatūroje kontrolė suprantama kaip funkcionuojančio objekto proceso stebėjimo ir tikrinimo sistema, turinti tikslą pašalinti nukrypimus nuo nustatytų tikslų. Šia prasme viešojo administravimo kontrolė – tai valdymo objekto funkcionavimo, stebėjimo ir tikrinimo dėl priimtų valdymo sprendimų vykdymo sistema, nustatanti valdymo subjektų poveikių valdymo objektui rezultatus bei nukrypimus nuo priimtų valdymo sprendimų. Pasitelkus efektyvią viešojo administravimo kontrolę galima vertinti, kaip įgyvendinami įstatymai ir kiti teisės aktai įvairiose valdymo srityse, kiek yra efektyvūs viešojo administravimo institucijų išleisti poįstatyminiai teisės aktai. Turint tokią informaciją galima šalinti teisės spragas teisėkūros procese, keisti bei pildyti teisės aktus, gerinti jų kokybę. Kontrolės metu gautos informacijos turėjimas padeda įgyvendinti viešojo administravimo reformos uždavinius, sukaupti išteklius, tobulinti vykdomosios valdžios institucijų sistemą, nustatyti administracinio (valdymo) personalo profesionalumą, kovoti su biurokratizmu ir nusikalstamumu valstybės tarnyboje. ...

Literatūros šaltiniai 6 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo administravimo kontrole (2).doc (27.06 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti