Viešojo administravimo teorijos

Ankstyvosios viešojo administravimo teorijos. Konfucijaus mokymas. Frydricho II Štaufo biurokratinė administracija. Valdymo tobulinimas Prūsijoje. Jungtinių Amerikos Valstijų valdymo modelis. Modernaus viešojo administravimo mokslo pradžia. Kameralistikos ir policijos mokslai. Robertas fon Molas (Robert von Mohl). Lorencas fon Šteinas (Lorenz von Stein). "Justicinės valstybės" sąvoka Anglijoje ir Skandinavijoje. Vudrou Vilsonas (Woodrow Wilson). Administravimo principų teorija. Efektyvaus valdymo principai. Organizacijos padalinių formavimo kriterijai. Racionalių sprendimų teorija. Inkrementalistinė sprendimų priėmimo teorija. Pataisytas inkrementalizmas. Klasikinės biurokratijos teorijos. Sociologijos klasikai apie biurokratiją. Biurokratinės elgsenos teorijos. Biurų egzistavimo ciklų teorija. Biurokratų motyvaciniai tipai. Organizacijų teorijos. Viešojo intereso teorijos. Viešojo pasirinkimo teorija. Viešųjų ir privačių gėrybių priešprieša. Naujosios viešosios vadybos teorija. NVV požymiai. NVV pagrindai. NVV plitimas pasaulyje.
2 atsiliepimai
Apimtis
21 puslapis
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešojo administravimo teorijos 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 7 puslapis
7 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 8 puslapis
8 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 9 puslapis
9 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 10 puslapis
10 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 11 puslapis
11 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 12 puslapis
12 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 13 puslapis
13 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 14 puslapis
14 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 15 puslapis
15 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 16 puslapis
16 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 17 puslapis
17 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 18 puslapis
18 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 19 puslapis
19 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 20 puslapis
20 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 21 puslapis
21 puslapis
Viešojo administravimo teorijos 22 puslapis
22 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Ne kiekviena valstybės organizacinė veikla gali būti pavadinta administravimu. Administravimas vyksta tada, jei: 1) valdymo organizavimo veikla remiasi biurokratine sistema, 2) ta veikla apima plačią visuomeninės reikšmės klausimų sritį, 3) ji yra reguliuojama bendrųjų ( visuotinių) teisės normų. Šie elementai pirmiausia atsirado vadinamose Rytų despotijose.Teorijos, t. y. mokymai atsiranda tuo pačiu metu. Pirmasis reikšmingiausias mokymas apie viešąjį administravimą - Konfucijaus mokymas, tapęs oficialia centralizuotos senovės Kinijos valstybės doktrina. Konfucionizmo dvasia išauklėti valstybės tarnautojai senovės Kinijoje sudarė vadinamąjį šenši sluoksnį. Priimant į valstybės tarnybą pradėti rengti konkursiniai egzaminai. Kiekvienais metais pretendentai suvažiuodavo į apskrities centrus. Specialiai įrengtame statinyje ir griežtai kontroliuojami, išskirstyti pavieniui kiekvienas iš egzaminuojamųjų be knygų ar kokių kitų parankinių priemonių turėjo per 2 — 3 paras iš atminties parašyti nedidelę poemą, rašinį, susietą su kokiu nors įvykiu senovėje, bei traktatą abstrakčia tema. Konkursas buvo negailestingas, o kvota maža, laipsnį gaudavo 2-3 proc, rečiau — 5 proc. egzaminuojamųjų. Laipsnių iš viso buvo 3. Pretenduojantys į trečią laipsnį būdavo egzaminuojami stebint pačiam imperatoriui. Pagal Kon¬fucijaus mokymą, valdantysis elitas turi ne tik palaikyti nuolatinius ryšius su liaudimi, o ir elgtis taip, kad liaudis patikėtų valdančiųjų politikos moralumu. Siekdami užsitarnauti šį pasitikėjimą valdantieji turi nuolat tobulėti, šalinti savo trūkumus, taisyti padarytas klaidas. Jeigu jie gerbs ritualus, bus klaidų taisymo pavyzdžių, nepiktnaudžiaus gėrybėmis, tai tiesiogiai veiks pavaldinius, kurie laikysis dorovingų nuostatų ir kartu tobulės. Jeigu valstybėje įsivyraus chaosas, smurtas, tai visuomet bus susiję su neteisingu viršūnių elgesiu. "Valdyti — reiškia teisingai elgtis. Jeigu jūs stovėsite priešakyje, ar kas beišdrįs elgtis kitaip?". Konfucijus yra pasakęs: "(...) kai įstatymais siekiama paklusnumo, o bausmėmis - tvarkos, tada žmonės, mėgindami išvengti įstatymų ir bausmių, praranda bet kokį sąžinės jautrumą. Ir atvirkščiai - kai valdoma pagal dorovines nuostatas, kai tvarka pasiekiama laikantis ritualų ir teisingų elgesio normų, tada žmonės ne tik nepraranda sąžinės, bet darosi paklusnūs iš įsitikinimo."Europoje profesionalių valstybės tarnautojų sluoksnis ėmė formuotis atsirandant absoliutinei monarchijai. Tam tikros išimtys, tiesa, buvo ir anksčiau. Tai - Bizantijos imperija ir Sicilijos karalystė. Pastarosios valdovas Frydrichas II Štaufas (1220 - 1250), sakoma, šimtmečiais pralenkė kitas šalis kurdamas biurokratinę administraciją, nes norėjo paversti Siciliją kitų valdovų pavydo objektu ir pavyzdžiu kitoms karalystėms. Tačiau šis bandymas dar buvo pernelyg ankstyvas Europai. XVIII a. imta reikalauti, kad valdininkai negautų jokių pajamų, išskyrus valstybės mokamą piniginį atlygį. T.y., pradėta kovoti su tuo reiškiniu, kuris dabar vadinamas korupcija. Nors pareigų pardavinėjimas išliko dar ilgą laiką. Pavyzdžiui, Anglijoje karininkų pareigos (laipsniai) buvo perkamos - parduodamos iki 1871 m. Vienas išskirtinių XVII ir XVIII amžiaus administracijos bruožų buvo kolegialumas. Manyta, kad kolegialus valdymas, kada kolegijos nariai abipusiškai vienas kitą kontroliuoja, apsunkina administracijos korupciją ir neleidžia jai nusižengti teisės normoms ar politinės valdžios direktyvoms. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo administravimo teorijos.doc (2.06 MB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti