Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė

Įvadas. Viešojo administravimo kontrolė. Seimo kontrolė. Vykdomosios valdžios administravimo kontrolė. Vietos savivaldos institucijų kontrolė. Valstybės kontrolė. Viešojo administravimo priežiūra. Valstybinių inspekcijų priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Teismų vykdoma išorinė kontrolė. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 7 puslapis
7 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 8 puslapis
8 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 9 puslapis
9 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 10 puslapis
10 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 11 puslapis
11 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 12 puslapis
12 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 13 puslapis
13 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 14 puslapis
14 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 15 puslapis
15 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 16 puslapis
16 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 17 puslapis
17 puslapis
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė 18 puslapis
18 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešasis administravimas apima didžiausią valstybės bei vietos savivaldos institucijų veiklos sritį. Tam kad egzistuotų viešas administravimas, reikalingas ir griežtas įstatymų laikymasis, kuris yra svarbiausia sąlyga, kad funkcionuotų valdymo sistema, sėkmingai būtų vykdomi ir įgyvendinami uždaviniai. Todėl vykdomosios valdžios institucijos savo kompetencijos ribose privalo užtikrinti įstatymų ir poįstatyminių aktų laikymąsi, rengti ir priimti priemones valstybinės tvarkos sutvirtinimui. Tokiu būdu siekiama užtikrinti teisėtumą, kuris yra vienas iš pagrindinių viešojo administravimo proceso įgyvendinimo sąlygų.Užtikrinant teisėtumą viešojo administravimo srityje vykdomosios valdžios institucijos ar pareigūnai pagal savo kompetenciją naudoja kontrolę ir kitą teisėtumo užtikrinimo būdą-priežiūrą. Kontrolės procese tikrinamas veiklos teisėtumas ir tikslingumas, o priežiūros metu apsiriboja tik veiklos tikrinimu iš teisėtumo pusės. Tai reglamentuota veikla, todėl ji nefunkcionuoja chaotiškai, o remiasi tam tikromis pagrindinėmis nuostatomis, direktyvomis, kurios paprastai vadinamos principais.Nors administracinės teisės teorijoje teisininkų nuomonės dėl administracinės priežiūros kaip savarankiško teisėtumo užtikrinimo valstybiniame valdyme būdo vertinimo išsiskiria, nes vieni teigia, kad administracinė priežiūra yra atskiras ir savarankiškas teisėtumo valstybiniame valdyme užtikrinimo būdas, kiti mano, kad tai specifinė administracinės kontrolės rūšis, tačiau visų svarbiausia kokį vaidmenį šie abu būdai vaidina viešajame valdyme. Rašto darbe nagrinėjama seimo, vykdomosios valdžios, vietos savivaldos ir kitų institucijų, kurios įgyvendina viešąjį administravimą, veiklos priežiūra ir kontrolė veiklos teisėtumui ir tikslingumui užtikrinti.Viešojo administravimo kontrolė yra laikoma viena iš pagrindinių teisėtumo užtikrinimo būdų. Plačiąją prasme kontrolė suprantama kaip tikrinimas, stebėjimas, taisyklės ir veiksmo rezultato santykio įvertinimas, kitaip tariant tai pasirinkto objekto stebėjimo ir tikrinimo sistema, kurios tikslas – pašalinti nukrypimus nuo nustatytų paramentrų. Kontrolė yra fukcija, kylanti iš žmonių veiklos, kuri turi būti vykdoma pagal tam tikras taisykles, standartus siekiant norimų rezultatų.Viešojo administravimo kontrolė suprantama kaip valdymo objekto funkcionavimo, stebėjimo ir tikrinimo dėl priimtų valdymo sprendimų vykdymo sistema, nustatanti valdymo subjektų poveikių valdymo objektui rezultatus bei nukrypimus nuo priimtų valdymo sprendimų. Vykdant viešojo administravimo kontrolę tiesiogiai atsakoma į klausimą: ar konkretus vykdomosios valdžios institucijos (pareigūno) veiksmas- dekretas, nutarimas, sprendimas, įsakymas, potvarkis-neprieštarauja Konstitucijai, konkrečiai veiklos sričiai, taip pat bendruosius valdžios ir atstovavimo principus reglamentuojančioms teisės normoms. ...

Literatūros šaltiniai 11 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo administravimo vidine ir isorine prieziura ir kontrole.doc (29.53 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti