Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvos Respublikoje (LR)

Viešojo administravimo sistemų savarankiškas rašto darbas Nr. 1. Įvadas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sąvoka. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos. VPSP formos, taikomos Lietuvoje. VPSP reglamentavimas Lietuvoje. VPSP poreikis Lietuvoje. Labiausiai paplitusios VPSP taikymo sritys LR. VPSP projektai. Koncesijų įgyvendinimas LR. VPSP Lietuvoje privalumai ir trūkumai. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas

Darbo ištrauka

Temos aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio valstybių vis aktyviau siekiama privataus sektoriaus kapitalą panaudoti vešiesiems (visuomenės) poreikiams finansuoti- viešosioms paslaugoms teikti ir tam reikalingai infrastruktūrai sukurti ar ją pagerinti. Šis procesas vadinamas viešojo ir privataus sektorių partneryste ir dažniausiai apibrėžiamas kaip viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, pagrįstas ilgalaike sutartimi, kurio metu privatus sektorius teikia tradiciškai viešojo sektoriaus kompetencijai priskiriamas paslaugas ir plėtoja šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.Viešojo ir privataus sektorių partnerystė laikoma vis svarbesniu veiksniu kiekvienos valstybės ekonomikoje. Ne išimtis ir Lietuva. Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių auga investicijų poreikis iešėjai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei jų kokybei tobulinti. Ribotos viešojo sektoriaus galimybės skirti šiam tikslui pakankamą finansavimą, skatina ieškoti naujų priemonių ir galimybių, todėl šiomis dienomis Lietuvoje pastebimas vis didesnis poreikis vykdyti projektus, kuriuose viešasis sektorius bendradarbiauja su privačiu. Darbo objektas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė LR.Darbo tikslas. Atskleisti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvos Respublikoje.Darbo uždaviniai. Įgyvendinti šiam tikslui, iškeliami tokie uždaviniai:1. Aptarti viešojo ir privataus sektorių partnerystės sampratą ir formas;2. Išanalizuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės reglamentavimą LR;3. Išanalizuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimą ir poreikį LR;4. Atskleisti viešojo ir privataus sektorių partnerystės LR privalumus ir trūkumus.Darbo metodas. Sisteminė ir lyginamoji analizė bei vertinamasis požiūris.Temos ištirtumas. Savo knygoje "Įvadas į viešąjį valdymą" A. Raipa nagrinėja viešojo ir privataus sektorių partnerystės sampratą, pateikia jos galimas formas bei rizikos galimybes. Savo straipsniuose M. Dūda ir A. Pauliukevičiūtė nagrinėja VPSP įgyvendinimo aspektus bei galimas grėsmes, susijusias su VPSP įgyvendinimu. Įvairiose internetinėse svetainėse pateikiama informacija apie Lietuvoje vykdomą VPSP bei jos reglamentavimą, pateikti VPSP trūkumai bei nauda, kurią VPSP atneša Lietuvos viešajam administravimui. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo ir privataus sektoriu partneryste Lietuvos Respublikoje.doc (53.83 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti