Viešojo valdymo samprata (2)

Pagrindinė teisės paskirtis. Atsižvelgiant į sistemas, kuriose vyksta valdymo procesai, valdymas klasifikuojamas. Viešasis valdymas. Valstybinės vykdomosios valdžios subjektai.
2 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Viešojo valdymo samprata (2) 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo valdymo samprata (2) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius, kurie yra valstybiškai reikšmingi. Viena savarankiškų teisės šakų yra administracinė teisė, tai teisės sistemos rūšis, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius valdymo srityje. Pati valdymo sąvoka yra plačiai vartojama įvairiose mokslo šakose ir formuluojama skirtingai. Bendrasis valdymo mokslas,kibernetikos mokslas, suformulavo ir pagrindė bendras mokslines sąvokas, bendrus valdymo požymius, atskleidė jo esmę. Valdymo procesus galima paaiškinti kaip sistemą, susidedančią iš dviejų pagrindinių pusių: valdančiosios (valdymo subjektas) ir valdomosios (valdymo objektas). Valdymas- sistemoje pasireiškiantis tikslingai kryptingas poveikis, kurį daro subjektas objektui, siekdamas išlaikyti sistemą tam tikroje būsenoje, siekdamas tam tikrų tikslų, išspręsti tam tikrus uždavinius. Valdymo procesas vyksta organizuotoje aplinkoje, vadinamoje sistemoje. Sistema – tai organizuota, tarpusavyje susijusių ir atliekančių tam tikras funkcijas struktūrinių elementų visuma. Jai būdinga jos elementų vienybė, darnumas. Atsižvelgiant į sistemas, kuriose vyksta valdymo procesai, valdymas klasifikuojamas:1. Mechaninis valdymas;2. Biologinis valdymas (procesas vyksta gyvuose organizmuose);3. Socialinis valdymas (procesas vyksta tarp žmonių).Socialinis valdymas reiškiasi specifinėje sferoje- žmonių visuomenėje; jo būtinumą lemia bendra žmonių veikla, būtini gyvenimo poreikiai. Socialinio valdymo paskirtis- bendro gyvenimo, veiklos organizavimas, reguliavimas, koordinavimas atsižvelgiant į visuomenės interesus. Socialinį valdymą įgyvendina žmonės, jų kolektyvai; nuo jų veiklos ypatumų priklauso socialinio gyvenimo specifika. Socialinio valdymo struktūros elementai- tai subjektas(tai yra pats žmogus) ir objektas (tai yra žmogaus elgesys). Socialinio valdymo procese bendros veiklos dalyvių elgesys yra pajungiamas vieningai valdančiojo valiai. Kitas socialinio valdymo ypatumas yra formų ir metodų savitumas- normatyvinis reguliavimas ir organizacinė veikla. Valdymo subjektas savo valią išreiškia priimdamas tam tikrus aktus, taip pat organizuodamas veiksmus. Valdymo metodai- tai poveikio priemonės, kurios naudojamos individų sąmonei, valiai, elgesiui paveikti. Tos priemonės gali būti labai įvairios; išskiriamos neprievartinės(įtikinėjimas, skatinimas, aiškinimas, suinteresuotumo didinimas ir kitos) ir prievartinės(baudos, sulaikymas, teisių suvaržymas ir panašiai). ...

Literatūros šaltiniai 8
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo valdymo samprata (2).doc (13.84 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti