Viešosios politikos analizė (2)

Įvadas. Viešosios politikos analizės formavimas. Politikos analizės samprata. Politikos analizės procedūros. Politikos analizės raida. Analitinių schemų įvairovė. Politikos analizės ribos. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešosios politikos analizė (2) 1 puslapis
1 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 2 puslapis
2 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 3 puslapis
3 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 4 puslapis
4 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 5 puslapis
5 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 6 puslapis
6 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 7 puslapis
7 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 8 puslapis
8 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 9 puslapis
9 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 10 puslapis
10 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 11 puslapis
11 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 12 puslapis
12 puslapis
Viešosios politikos analizė (2) 13 puslapis
13 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Per keletą pastarųjų dešimtmečių buvo parengta nemažai viešosios politikos analizės darbų, kuriuose autoriai pagrindinį dėmesį skyrė tinkamo politikos įgyvendinimo sąlygų apibrėžimui, jį įtakojančių veiksnių išsiaiškinimui bei jų svarbos įvertinimui. Lietuvoje bei kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse viešosios politikos studijos yra santykinai naujas ir besiplėtojantis dalykas. Todėl nenuostabu, jog detalūs atskirų viešosios politikos proceso etapų tyrimai yra dar gana reti. Tad šiuo darbu siekiama aptarti viešosios politikos analizės ypatumus, raidą.Įvairioje literatūroje galime rasti daug įvairių viešosios politikos apibrėžimų. Dažniausiai terminas "viešoji politika" vartojamas apibūdinti įvairių institucijų elgseną. Kiti mano, jog tai visų pirma ilgalaikiai, strateginiai sprendimai ir veiksmai, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. O pati politikos analizė dažniausiai suvokiama kaip tam tikrų žinių apie politikos procesą, jį sąlygojančius faktorius, suma. Viešoji politika – tai tarsi atsakas į piliečių reikalavimus, interesus, skundus, prašymus. Atliekant politikos analizę, dažniausiai tiriamos priežastys, sąlygos, pasekmės ir viešosios politikos programų praktinė veikla (A. Raipa, 2003:18). J. Novagrockienė savo knygoje "Politikos mokslo pagrindai" teigia, kad "viešoji politika – tai valstybinės valdžios institucijų ir tarnybų autoritetingai veiksmai, kuriais priimami nacionalinių arba bendrųjų sprendimų problemų sprendimai, užtikrinantys jų įgyvendinimą" (J. Novagrockienė, 2001:159)."Viešosios politikos analizės nuostatai – į viešąją politiką žvelgt taip, tarsi mėgintum integruoti ir kontekstualizuoti visų į viešąją politiką orientuotų disciplinų modelius bei tyrimus. Viešosios politikos idėja suponuoja, kad egzistuoja tam tikra gyvenimo sritis , kuri nėra privati ir vien tik individuali, o veikiau yra tam tikra bendrų interesų valda" (W. Parsons, 2001: 14).Šiame darbe trumpai aptariama viešosios politikos analizės samprata, procedūros, raida. Be to, stengiamasi apibrėžti viešosios politikos analizės ribas, nurodyti įvairias analitines schemas, kuriomis dažniausiai naudojasi politikai teoretikai. ...

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 5 klasė
Darbo tipas Referatai
Failas Viesosios politikos analize (2).doc (17.07 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti